Facebook
Twitter
YouTube

Vaja “POTRES TRITOL 2015” (8. 7. 2015)

V dneh od 2. do 5. julija 2015
je v duhu dobrega čezmejnega sodelovanja Gorenjske in avstrijske Dežele Koroške potekalo skupno usposabljanje za delo v ruševinah in praktična vaja »POTRES TRITOL 2015«.

foto: Enota CZ za tehnično reševanje Gorenjske

Praktična vaja v obliki skupnega urjenja, ki je potekala v Centru za usposabljanje JRKB in TRE – TRITOL, Dežela Spodnja Avstrija, Republika Avstrija, je bila organizirana z namenom krepitve čezmejnega sodelovanja med slovenskimi in avstrijskimi državnimi organi, pristojnimi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter silami za zaščito, reševanje in pomoč z obeh strani meje na področju pripravljenosti, medsebojnega obveščanja in interoperabilnosti pri odzivanju na nesreče na obmejnem območju. Skupna vaja oziroma urjenje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč Gorenjske regije in organov avstrijske Dežele Koroške in njenih reševalnih služb je nadaljevanje dobrega čezmejnega sodelovanja, ki se je vzpostavilo skozi projekt evropskega teritorialnega sodelovanja »GOAL – Vodenje in izvajanje intervencij ob čezmejnih nesrečah in nezgodah«.

Nosilec organizacije vaje je bila Gasilska zveza Celovec Dežela, ki je v duhu dobrega čezmejnega sodelovanja na urjenje povabila enoto Civilne zaščite za tehnično reševanje Gorenjske regije, katere ustanovitelj je Izpostava URSZR Kranj. Gostitelji so prevzeli tudi večino finančnega bremena in tako slovenskim reševalcem omogočili urjenje v enem največjih evropskih izobraževalnih centrov za delo v ruševinah.

Republika Slovenija je v vaji sodelovala z 20 pripadniki Civilne zaščite za iskanje in reševanje v ruševinah v urbanem okolju sestavljeno iz enot in organov:

V vaji je skupno sodelovalo okoli 120 reševalcev in podpornih članov iz Dežele Koroške in Slovenije.

Prvi dan vaje je bil namenjen pregledu in pripravi opreme, izvedbi organiziranega transporta z vozili, najprej do »Haus der Sicherheit« v Celovcu kjer so se slovenske enote sestale z avstrijskimi enotami. Sledil je ogled Deželne centrale za alarmiranje in opozarjanje LAWZ Celovec. Vse sodelujoče je pozdravil Josef Meschik, predsednik Gasilske zveze Dežele Koroške in posebej poudaril pomen medsosedskega sodelovanja v pripravah in odzivih na nesreče. Nato so slovenske in avstrijske sile v skupnem konvoju izvedle premik do Centra za usposabljanje JRKB in TRE – TRITOL, Dežela Spodnja Avstrija. Sledila je organizacija dela slovenskih in avstrijskih enot in vključitev vodij v mednarodni štab za vodenje intervencije, postavitev nastanitvene baze in namestitev, izdelava operativnega načrta zvez, varnostnega načrta in načrta medecinske evakuacije, zagotovitev delovanja radijskih zvez ZARE, oblikovanje mešanih ekip za izvajanju vadbenih aktivnosti v prihodnjih dneh.

Drugi dan  je tekom celega dneva potekalo urjenje enota na različnih ruševinskih deloviščih. Delo znotraj posameznih ekip je postopno prehajalo v poudarke na sodelovanju slovenskih in avstrijskih reševalcev in drugih pripadnikov sil za zaščito in reševanje, izmenjavi izkušenj, preverjanju opreme in njene uporabe.

Tretji dan vaje se je nadaljervalo s skupnim izvajanjem načrtovanih aktivnosti, ki  je tekom popoldneva iz urjenja prešlo v izvajanje praktične terenske vaj, kjer so se pod vodstvom mednarodnega štaba slovenski in avstrijski pripadniki sil za zaščito, reševanje in pomoč spopadali s problemi iskanja in reševanja v raznovrstnih porušenih objektih, reševali zasute iz vozil in izvajali druge vadbene aktivnosti..

Četrti dan vaje je bil namenjen skupni analizi vaje, dogovorov o oblikah prihodnjih sodelovanj, pospravljanju okolice vadbenega območja, transport moštva in opreme do izhodiščne točke, transportu z vozili do Logističnega centra v Kranju, čiščenju in pospravljanju opreme.

Sklepna ugotovitev je, da so slovenski pripadniki Civilne zaščite usposobljeni povsem primerljivo z avstrijskimi kolegi in jim skupno delovanje ni predstavljalo nikakršnih težav. Seveda pa je velika razlika pri opremljenosti enot, kjer so severni sosedi v veliki prednosti.

Vajo so si med drugim ogledali tudi različni visoki predstavniki iz Avstrije, med drugim vodja deželnega okraja Celovec dežela, predstavniki gasilskih zvez Koroške in Dežele Spodnje Štajerske, visoki predstavnik Ministrstva za notranje zadeve iz Dunaja in drugi. Vsi so pohvalili vzorno skupno pripravljanje na odziv, ki se je v preteklosti že izkazalo za zelo pomembno, npr. ob katastrofalnem žledu, ki je prizadel Slovenijo v začetku leta 2014. Gerfried Burger, poveljnik Gasilske zveze Celovec-dežela in Jernej Hudohmet, poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko sta na koncu čestitala in se zahvalila vsem sodelujočim ter zatrdila, da se bo čezmejno sodelovanje ohranjalo in razvijalo še naprej. S stiskom rok sta podprla uradni slogan sodelovanja »Z roko v roki do uspeha«.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE