Facebook
Twitter
YouTube

Javno zbiranje predlogov in pripomb (2. 7. 2015)

na prenovljeni Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0.

Izpostava URSZR Kranj je prenovila Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0.

Javno zbiranje predlogov in pripomb na prenovljeni Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči za Gorenjsko regijo, Verzija 4.0 bo trajalo od 6. 7. 2015 do 6. 8. 2015, vsak delovni dan od 8. do 14.30 ure na sedežu Izpostave URSZR Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na e-naslovu: gp.kr@urszr.si.

V novem načrtu železniška smo dodali novo posebno prilogo P – 604 »Karta z vrisanimi odseki proge Jesenice – Ljubljana – Pivka in proge Jesenice – Sežana« in nov posebni dodatek D – 605 »Načrt obveščanja in alarmiranja gasilskih enot ob železniški nesreči za Gorenjsko«.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE