Facebook
Twitter
YouTube

Napotki za zaustavitev širjenja invazivne školjke trikotničarke (25. 5. 2015)

foto: en.wikipedia.org


OPOZORILO - školjka potujoča trikotničarka.
S ciljem povečevanja osveščenosti in varovanja stoječih in tekočih vodnih teles v prilogi objavljamo zgibanko Ministrstva za kmetijsko in okolje, Agencije RS za okolje, v zvezi z ukrepi za preprečevanje širjenja invazivne školjke potujoče trikotničarke (dreissena polymorpha), ki smo jo z namenom varovanja Bohinjskega jezera in drugih, še ne okuženih voda, prejeli od Triglavskega narodnega parka.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE