Facebook
Twitter
YouTube

Razpis 20. natečaja likovnih in literarnih del za leto 2015/2016 (9. 6. 2015)

foto: Izpostava URSZR Kranj

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2015/2016 in razpisom državnega natečaja Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), je Izpostava URSZR Kranj tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – DELUJMO PREVENTIVNO«.


Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Kranj do 5.2.2016. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola.

Državni izbor bo opravljen do 25. aprila 2016. V maju 2016 bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo 35 avtorjem in njihovim mentorjem podeljene nagrade in potrdila.

V ta namen smo vsem Gorenjskim VVZ in Osnovnim šolam v mesecu juniju 2015 posredovali razpis natečaja, da ga vključijo v šolski program.

Več informacij o prevetivnih ukrepih in navodilih za ravnanje si lahko ogledate na www.sos112.si pod rubriko NAPOTKI PREBIVALCEM.

Priponka:
- dopis vrtcem in šolam
- razpis
- obrazec za izdelke

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dopis vrtcem in osnovnim šolam (PDF datoteka)

Razpis 2015/2016 (PDF datoteka)

Obrazec za izdelke (PDF datoteka)

Obrazec za izdelke (Word datoteka)