Facebook
Twitter
YouTube

XX. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP CZ in RK (18. 5. 2015)

Bohinjska Bistrica, sobota,  18. maj 2015


V soboto je na območju Bohinjske Bistrice, občina Bohinj, potekalo XX. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.
Preverjanje je potekalo na različnih lokacijah v Bohinjski Bistrici, udeležilo pa se ga je 16 ekip:

 1. PGD Zasip - Občina Bled
 2. Občina Bohinj
 3. Ekipa PP Občine Jesenice - Občina Jesenice
 4. RKS OZ KRANJ - EKIPA 1 - Mestna Občina Kranj
 5. RKS OZ KRANJ - EKIPA 2 - Mestna Občina Kranj
 6. RKS OZ KRANJ - EKIPA 3 - Mestna Občina Kranj
 7. RKS OZ KRANJ - EKIPA 4 - Mestna Občina Kranj
 8. PGD Radovljica - občina Radovljica
 9. RKS OZ Radovljica - Radovljica
 10. Občina Škofja Loka - EKIPA 1 - Občina Škofja Loka
 11. GRS Tržič - Občine Tržič
 12. GZ Tržič - Občina Tržič
 13. Ekipa PP Občine Žirovnica - Občina Žirovnica
 14. Občina Škofja Loka - ekipa PGD Škofja Loka
 15. Občina Škofja LOka - ekipa PGD Stara Loka
 16. ekipa občine Novo Mesto (izven konkurence)

Prve tri mesta so zasedle ekipe:

1. mesto: RKS OZ KRANJ - EKIPA 1 - Mestna občina Kranj
2. mesto: OBČINA ŠKOFJA LOKA - EKIPA 1 - občina Škofja Loka
3. mesto: RKS OZ KRANJ - EKIPA 4 - občina Škofja Loka

Na 20. regijskem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa so ekipe prve pomoči gorenjskih občin nudile prvo pomoč poškodovanim in nenadoma obolelim osebam na štirih simuliranih delovnih točkah. Delovne točke in podmene zanje so podrobneje opisane v prilogi načrta preverjanja, saj vadbencem ne smejo biti znane.

Celotno preverjanje je potekalo na predpostavki, da je občino Bohinj prizadela huda naravna nesreča na podlagi katere se je zgodila še serija verižnih nesreč. Občina Bohinj je za odpravo posledic nesreče angažirala vse svoje sile za zaščito, reševanje in pomoč, a je bil obseg nesreče prevelik, da bi sami zmogli opraviti vse naloge, zato so jim na podlagi zaprosila občine na Štab CZ Gorenjske na pomoč prišle ekipe prve pomoči iz drugih občin na Gorenjskem.

Preverjanje je tokrat prvič potekalo dinamično, v duhu simulacije prave intervencije, zato je delo in premike ekip koordiniral fiktivni »ŠTAB OBČINE«, ki je ekipam po radijskih zvezah ZARE dajal napotke o vrsti in lokaciji posamezne nesreče, ekipe so štabu potrdile sprejem naloge, javile izvoz, javile prihod na kraj, po zaključenem delu na posamezni točki javile zaključek, podale kratko poročilo in morebitne zahteve po dodatnih potrebnih silah in sredstvih na lokaciji in podobno.

Vlogo fiktivnega štaba občine je odigrala Služba za podporo Štabu CZ Gorenjske (ekipi INFOKOM, ADMIN in pripravnice), katerim je preverjanje služilo kot odlična priložnost za urjenje postopkov štabnega dela in podpornih funkcij.

 Poleg dela na delovnih točkah so se ekipe urile na prikazno učnih točkah in sicer:

Preverjanje je potekalo v skladu z razpisom in Pravili za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa.

V času preverjanja so se na različnih lokacijah v Bohinjski Bistrici odvijale tudi predstavitve dejavnosti različnih služb, ki sodelujejo v sistemu zaščite in reševanja ter pomoči ob naravnih in drugih nesrečah.

Vsem sodelujočim ČESTITAMO za prikazano znanje!

Ekipa, ki je zbrala največ točk se bo udeležila državnega preverjanja, ki bo meseca oktobra potekalo v okviru Dnevov zaščite in reševanja 2015 v Murski Soboti.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE