Facebook
Twitter
YouTube

ZAKLJUČEK REGIJSKEGA NATEČAJA NARAVNE IN DRUGE NESREČE (16. 4. 2015)

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov 19. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2014/15, na temo Naravne in druge nesreče - “OGENJ NI IGRAČA” je potekala v OŠ Škofja Loka – mesto, Škofja Loka, 14. aprila 2015.

V skladu s Programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2014/2015 in razpisom državnega natečaja je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ tudi za šolsko leto 2014/15 razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “OGENJ NI IGRAČA ”.

V ta namen smo Gorenjskim vrtcem in osnovnim šolam v mesecu juniju 2014 posredovali razpis natečaja. Razpis je bil posredovan 32 matičnim vrtcem in 34 matičnim osnovnim šolam.

Na razpis se je odzvalo 9 osnovnih šol, 2 podružnični šoli ter 1 osnovna šola s prilagojenim programom in 7 vrtcev;  in sicer z 351 avtorji s skupno 286 izdelki.

Prejeli smo 245 likovnih izdelkov - razvrščeni so bili v štiri kategorije in 41 literarnih izdelkov, ki so bili razvrščeni v tri kategorije.

Literarna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Vladimir Pirc, prof. slovenščine in sociologije, Damijana Leban in Mateja Bauman iz Izpostave URSZR Kranj. Likovna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Valentin Jernej Slapar (slikar), Martina Dragoš Grims in Urška Pančur iz Izpostave URSZR Kranj.

Pozdravne besede na zaključni prireditvi so nagrajenim učencem namenili:

Jernej Hudohmet, vodja Izpostave URSZR Kranj,
- Doris Kužel, ravnateljica OŠ Škofja Loka - mesto,
- mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka, ki je predstavil povezanost občine osnovne šole in vrtca ter poudaril zavedanje, da nam naravne nesreče grozijo vsak dan: «Leto 2014 smo pričeli z žledom, končali pa s požarom, ki se je gasil še na novoletni dan 2015«.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo osveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice.

Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. Vse številčnejše je sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno-reševalne opreme, izvajanja evakuacij iz vrtcev in OŠ, z izvajanem izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v OŠ ipd.).

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 65 mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo OGENJ NI IGRAČA.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2014/2015 je bila izbrana Osnova šola Škofja loka - mesto, ki nam je pripravila zaključno prireditev, na kateri smo podelili praktične nagrade in je za nagrado prejela 3 požarne odeje. Istočasno se OŠ Škofja Loka – mesto najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in izvedene kulturne utrinke na prireditvi.

Za najaktivnejši vrtec je bil izbran kranjski vrtci – vrtec Janina, Kranj, ki je za nagrado prejel 30 predpasnikov za likovno ustvarjanje.

Igrica Pikec Ježek in gasilko Jež, v izvedbi lutkovnega gledališča FRUFRU pa je razveselila učence na OŠ Žiri.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.

Prireditev ob zaključku državnega natečaja bo izvedena 21. maja 2015, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje.


PRILOGA:

- zapisnik – likovni

- zapisnik - literarni

- fotografije

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE