Facebook
Twitter
YouTube

NAČRT VAJ V OBRAMBNEM SISTEMU IN SISTEMU VNDN V LETU 2015 (11. 3. 2015)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2015, ki je objavljen v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE