Facebook
Twitter
YouTube

52. RAZŠIRJENA SEJA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE ZA GORENJSKO (16. 12. 2014)

V ponedeljek, dne 15. decembra 2014, je v dvorani v Gasilskem domu JZ GRS Kranj v Kranju potekala 52. razširjena seja Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko. 

 

Seje so se poleg članov Štaba CZ za Gorenjsko udeležili predstavniki občin na Gorenjskem,  poveljniki CZ in štabov občin, gasilskih zvez in gasilskih poveljstev občin, Gorske reševalne zveze  Slovenije in predstavniki društev gorske, jamarske in podvodne  reševalne službe, vodnikov reševalnih psov, Slovenske vojske, Policije, zdravstva, ARSO, Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Centrov za socialno delo, enot CZ Gorenjske, tabornikov, Rdečega križa, Nacionalnega inštituta za varovanje zdravja, Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano in drugih organov, katerih dejavnost je pomembna za izvajanje zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah.


 Dnevni red:

1. Poročilo o dogodkih na Gorenjskem v letu 2014 – J. Hudohmet
2. Poročilo o ocenjevanju škode v letu 2014 – A. Avsenek
3. Povzetki ugotovitev analiz velikih nesreč v 2014 – J.Hudohmet
4. Vaje in druge aktivnosti v letu 2014 – J. Hudohmet
- Čezmejna vaja “VODA 2014” – Jelovica, Bohinj, projekt GOAL
- Čezmejna vaja “POPLAVE 2014” – A Koroška, projekt GOAL
- 19. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK, Železniki
- regijska vaja “LETALSKA NESREČA 2014”, Cerklje, Štefanja gora
- projekt GEP – varovanje virov pitne vode
- pilotski projekt učinkovitejše uporabe AED na Gorenjskem
- natečaj likovnih in literarnih del za OŠ in VVZ
5. Pomoč Slovenske vojske ob nesrečah – D. Stonič
6. Ocene ogroženosti in načrti zaščite in reševanja – J. Prašiček
7. Nekatere aktualne naloge za leto 2015 – J. Hudohmet
- Koncept reševanja v predoru pod Stenom in vaja ZiR
- 20. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK, Bohinj (16.5.2015) 
- občinska vaja “POTRES BLED 2015”
- čezmejna vaja “RUŠEVINA TRITOL 2015”
- vaja FALCO V
- projekt AED – uveljavitev za območje NMP Škofja Loka (ŠKL, GVP, Železniki, Žiri) + širitev
- razvoj operativno-štabnih sob v občinah (Cerklje, ŠKL, Radovljica, Gorje, Kranj…)
- razvoj koncepta zagotavljanja psiho-socialne pomoči ob nesrečah
- uveljavitev HNS – pomoč države prejemnice pomoči (mednarodna skupnost-država-regije-občine)
- sodelovanje v aktivnostih Mehanizma CZ EU
- natečaj likovnih in literarnih del za OŠ in VVZ
8. Razno

Priloge:
- 52. seja Štaba CZ Gorenjska december 2014
- Regijska komisija za ocenjevanje škode ob naravnih in drugih nesrečah 2014
- SV 1 brigada 2014

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE