Facebook
Twitter
YouTube

NAČRT IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA VNDN V ICZR IG ZA LETO 2015 (9. 12. 2014)

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu za leto 2015.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE