Facebook
Twitter
YouTube

POSVET NA TEMO POSREDOVANJA OB NESREČAH ZRAKOPLOVOV (27. 9. 2014)

V soboto, 11. oktobra 2014, se na Gorenjskem načrtuje izvedba praktične vajeLETALSKA NESREČA GORENJSKA 2014”.


V sklopu predpriprav na vajo je bil 23. septembra 2014 v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig predhodno izveden državni Posvet na temo posredovanja ob nesrečah zrakoplovov za širšo strokovno javnost skupaj z ostalimi deležniki, ki imajo pomembno vlogo ob nesrečah zrakoplovov ali drugih množičnih nesrečah. Namen posveta je bil predvsem predstavitev dela in nalog posameznih enot, služb in organov, ki se srečujejo ob tovrstnih nesrečah ter medsebojni izmenjavi informacij s ciljem boljšega medsebojnega poznavanja, sodelovanja in koordinacije aktivnosti ob nesrečah. 

 

Priloge:

 1. Program Posveta »Posredovanje ob nesrečah zrakoplovov«

 2. URSZR – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Sektor za načrtovanje in preventivo:Predstavitev Državni Načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova

 3. Izpostava URSZR Kranj - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostava Kranj -: Predstavitev Regijski Načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova za Gorenjsko

 4. CAA - Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije: Načrt dejavnosti usklajevanja akcij iskanja in reševanja za civilno letalstvo

 5. MZIP– Ministrstvo za infrasrukturo in promet - Letalski promet v Sloveniji in v preletu

 6. SPLNI - MZIP- Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, Ministrstvo za infrasrukturo in promet: Predstavitev delovanja službe za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov

 7. SPLNI - MZIP- Služba za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov, Ministrstvo za infrasrukturo in promet: Preiskovanje letalskih nesreč in incidentov

 8. Aerodrom Ljubljana d.d.: Načrt zaščite in reševanja v primeru letalske nesreče

 9. KZPS - Kontrola zračnega prometa Slovenije: Predstavitev delovanja

 10. GaRS Aerodrom Ljubljana – Gasilsko reševalna služba Aerodom Ljubljana: Navodilo za posredovanje

 11. JZ GRS Kranj – Javni zavod Gasilsko reševalna služba Kranj: SOP za posredovanje ob nesreči zrakoplova

 12. UKP GPU – MNZ - Uprava kriminalistične policije GPU – Ministrstvo za notranje zadeve: Preiskovanje letalskih nesreč in ukrepi policije

 13. Inštitut za sodno medicino - Enota za identifikacijo mrtvih, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani: Identifikacija trupel v masovnih nesrečah

 14. MZ – Ministrstvo za zdravje: Smernice za delovanje sistema nujne medicinske pomoči ob množičnih nesrečah

 15. NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje: Predstavitev delovanja

 16. Požar Boeing 737 - video

 17. JetBlue Emergency Landing - video

 18. Tu-134 crash - video

 

16.	Požar Boeing 737 - video
17.	Jet Blue Emergency Landing - video
18.	Tu-134 crash - video
nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE