Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS REGIJSKEGA NATEČAJA ZA LIKOVNA IN LITERARNA DELA (5. 9. 2014)

NA TEMO »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – OGENJ NI IGRAČA « V ŠOLSKEM LETU 2014/2015.

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2014/2015 in razpisom državnega natečaja (
URSZR, št. 603-33/2014-1-DGZR z dne 9.6.2014) je Uprava RS za zaščito in reševanje  Izpostava KRANJ tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – OGENJ NI IGRAČA«.

V ta namen smo gorenjskim VVZ in osnovnim šolam v mesecu juniju 2014 (URSZR, št.: 603-33/2014-5-DGZR, z dne 10.6.2014) posredovali razpis natečaja, da ga vključijo v šolski program.

 

Priponka:

- dopis vrtcem in šolam

- razpis

- obrazec za izdelke

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE