Facebook
Twitter
YouTube

VAJA »VODA / WASSER 2014« (30. 4. 2014)

  
Izpostava URSZR Kranj je od petka, 25.4.2014 do nedelje, 27.4. 2014 organizirala vajo »VODA / WASSER 2014«. Vaja je potekala z namenom priprave na sodelovanje sil za zaščito in reševanje in pomoč Gorenjske regije v vaji »POPLAVE KOROŠKA 2014«, ki bo v mesecu maju izvedena na Avstrijskem Koroškem v okviru EU projekta GOAL. Na vaji so zato sodelovale tudi avstrijske enote.

 

Glavni namen vaje je bil preveriti in vzdrževati operativne zmogljivost regijske ekipe Civilne zaščite za reševanja na vodi in iz vode, ekipe za reševanje iz jam ter ekipe CZ za informacijsko in komunikacijsko podporo Štaba CZ za Gorenjsko, ter sodelovanje in krepitev vezi s silami za reševanje in pomoč Avstrijske Koroške.
 
Skupna vaja oziroma urjenje in kondiciranje pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč Gorenjske regije in organov Avstrijske Koroške in njenih reševalnih služb je nadaljevanje dobrega čezmejnega sodelovanja, ki se je vzpostavilo skozi projekt evropskega teritorialnega sodelovanja »GOAL – Vodenje in izvajanje intervencij ob čezmejnih nesrečah in nezgodah«. Cilji projekta so; oblikovanje skupnih načrtov ukrepanja v primeru čezmejnih nesreč, kot so gozdni požari, nesreče v predorih z nevarnimi snovmi in poplave. Ob tem pa tudi izvedba skupnih usposabljanj in vaj na obmejnem območju.
 
Za pripravo načrta tridnevne, napovedane in kombinirane, zaščitno-reševalne vaje so bili določeni:

  ·     
Jernej Hudohmet, vodja Izpostave URSZR Kranj in poveljnik CZ za Gorenjsko,
       vodja vaje,
  ·     Robert Anžič, vodja Ekipa CZ za reševanje na vodi in iz vode Gorenjske regije,
  ·     Danilo Kodrič, predsednik Zveze tabornikov MO Kranj,
  ·     Matej Kejžar, vodja gasilske operative JZ GRS Kranj,
  ·     Marko Zakrajšek in Walter Zakrajšek, RC JRS Kranj,
  ·     Vojko Nežmah, Podvodna reševalna služba Slovenije, Reševalna postaja Kranj,
  ·    Janez Knez, vodja Ekipe CZ za informacijsko in komunikacijsko podporo Štaba CZ
      za Gorenjsko,
  ·     Martina Dragoš Grims, Urška Pančur in Mateja Bauman, Izpostava URSZR Kranj.

Prvotno je bil načrt izdelan tudi za vajo reševanja iz jam, pri čemer bi se morale aktivnosti odvijati v jami Konašnica. Zaradi nedostopnosti pa smo lokacijo zamenjali in ta del vaje in ogled izvedli v jami Babji zob.
 
Prvi dan vaje je bil namenjen pripravi opreme, izvedbi organiziranega transporta z vozili, vzponu do koče Rovtarica na Jelovici, namestitvi, izdelavi operativnega načrta zvez, zagotovitvi delovanja mobilnega repetitorja ZARE in satelitskega komunikatorja za dostop do interneta, seznanjanju s potekom vadbenih aktivnosti v prihodnjih dveh dneh, oblikovanju mešanih ekip in štaba.
 
Drugi dan vaje: Skupno izvajanje vseh načrtovanih aktivnosti s poudarkom na sodelovanju slovenskih in avstrijskih reševalcev in drugih pripadnikov sil za zaščito in reševanje, preverjanju opreme in njene uporabe. Glavno dogajanje se je izvedlo na bohinjskem jezeru, kjer so ekipe za reševanje na vodi in iz vode skupaj z avstrijskimi reševalci izpeljali vajo reševanja. Popoldan je sledila vaja v jami Babji zob, kjer je ekipa jamarske reševalne službe ostale člane vseh ekip varno pospremila v in iz jame.
 
Tretji dan: dopoldan skupno izvajanje vseh načrtovanih vaj. Nato pa dogovor o oblikah prihodnjih sodelovanj, pospravljanje okolice vadbenega območja, transport moštva in opreme do izhodiščne točke, transport z vozili do Logističnega centra v Kranju, čiščenje in pospravljanje opreme.
 
Vaja je v vseh pogledih v celoti uspela. Še enkrat se je potrdilo, da je sodelovanje z avstrijskimi kolegi koristno, pristno in izjemno učinkovito. Tudi avstrijski kolegi so bili z vajo zelo zadovoljni.
Dogovorili smo se, da bodo aprila 2015 na njihove stroške omogočili urjenje gorenjskih enot v vadbenem centru Tritol v Avstriji.
 
To je naša dolgoletna želja, ki je zaradi visokih cen tritola nismo mogli uresničiti. Tako bodo naši reševalci imeli možnost urjenja v enem največjih in najboljših vadbenih centrov za urjenje reševanja izpod ruševine v Evropi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE