Facebook
Twitter
YouTube

ZAKLJUČEK XVIII. REGIJSKEGA NATEČAJA (27. 3. 2014)

za likovna in literarna dela na temo »VODA! Kaj storiti, da nesreče ne bo« v šolskem letu 2013/2014, ki je bil dne 26.3.2014.


V skladu s Programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2013/2014 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-37/2013-8-DGZR z dne 7. 6. 2013) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ tudi za šolsko leto 2013/14 razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “VODA! Kaj storiti, da nesreče ne bo ”.
V ta namen smo Gorenjskim vrtcem in osnovnim šolam v mesecu juniju 2013 posredovali razpis natečaja. Razpis je bil posredovan:
- 32 matičnim vrtcem in 81 enotam vrtcev in
- 34 matičnim OŠ in 38 podružničnim OŠ.
Na razpis se je odzvalo 6 osnovnih šol ter 1 osnovni šoli s prilagojenim programom in 7 vrtcev ter eno prostovoljno gasilsko društvo in sicer z 298 avtorji s skupno 272 izdelki.

LIKOVNIH DEL smo prejeli 248 in sicer:
- v I. kategoriji 73 del,
- v II. kategoriji 113 del,
- v III. kategoriji 43 del in
- v IV. kategoriji 19 del.

LITERARNIH IZDELKOV je bilo skupno 24 in sicer:
- v II. kategoriji 11 del,
- v III. kategoriji 13 del.


Literarna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Vladimir Pirc, prof. slovenščine in sociologije, Damijana Leban in Mateja Bauman iz Izpostave URSZR Kranj. Likovna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Valentin Jernej Slapar, slikar, Martina Dragoš Grims in Urška Pančur iz Izpostave URSZR Kranj.

Besede dobrodošlice nam je namenila ravnateljica OŠ Poljane gospa Metka Debeljak.
Pozdravne besede na prireditvi je udeležencem namenila vodja oddelka za izobraževanje in usposabljanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, Olga Andrejek. ki je poudarila pomen varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pomembnost seznanjanja otrok z naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem v smislu preventivnega ravnanja in s tem preprečevanja nesreč ter hkrati pravilnega ukrepanja ob nastalih nesrečah. To dobra naložba za prihodnost slehernega od nas.
Župan Občine Gorenja vas - Poljane, Milan Čadež je predstavil povezanost občine osnovne šole in vrtca ter poudaril zavedanje, da nam naravne nesreče grozijo vsak dan.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo osveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno-reševalne opreme, izvajanja evakuacij iz vrtcev in OŠ, z izvajanem izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v OŠ ipd.).

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 34 mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2012/2013 je bila izbrana Osnova šola POLJANE, ki je za nagrado prejela igrico Pikec Ježek in gasilko Jež, v izvedbi lutkovnega gledališča FRUFRU. Za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec OREHEK, Zasavska cesta 53a, Kranj, ki je za nagrado prejel 1 kocko iz pene, potiskanih z različnimi ježki – reševalci, 3 igre SPOMIN in 3 komplete knjižic ježek Snežek (skupaj 15 knjižic).

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.
 

PRILOGA:
- zapisnik – likovni
- zapisnik - literarni
- fotografije

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE