Facebook
Twitter
YouTube

NAČRT IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V ICZR IG ZA LETO 2014 (7. 1. 2014)

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig za leto 2014.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE