Facebook
Twitter
YouTube

JAVNO ZBIRANJE PREDLOGOV IN PRIPOMB (21. 11. 2013)

na prenovljeni Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali za Gorenjsko regijo, Verzija 3.0

Izpostava URSZR Kranj je prenovila Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali za Gorenjsko regijo, Verzija 3.0. Javno zbiranje predlogov in pripomb na prenovljeni Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali za Gorenjsko regijo, Verzija 3.0 bo trajalo od 22. 11. 2013 do 22. 12. 2013, vsak delovni dan od 8. do 14.30 ure na sedežu Izpostave URSZR Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj ali na e-naslovu: gp.kr@urszr.si.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE