Facebook
Twitter
YouTube

Skupaj do uspeha – vaja Karavanke Together 2013 (2. 10. 2013)

            V torek, 8. oktobra 2013, bo na platoju pred predorom Karavanke in v njem mednarodna, napovedana in kombinirana, štabno terenska vaja Karavanke 2013. Predpostavka vaje je izbruh požara po trčenju več vozil v predoru. Vadbene aktivnosti pred in v predoru bodo od 19. do 24. ure in v tem času bo predor zaprt za promet. Vajo bodo lahko spremljali samo akreditirani novinarji, novinarska konferenca  pa bo ob 17.30. uri na avstrijski strani. Tam bo na ogled prvi del vaje, potem je po 21. uri predvidena vrnitev na slovensko stran predora, kjer bo mogoče spremljati dogajanje na mestu vodenja intervencije, mestu zdravstvene oskrbe, delovanje zbirnega centra in aktivnosti v Splošni bolnišnici Jesenice.

Za strokovno javnost bo predstavitev vaje ob 18.30 v prostorih Gasilsko reševalne službe Jesenice, od tam naprej pa bo organiziran ogled vaje na različnih lokacijah.

Predpostavka vaje
 
Vaja je pripravljena in bo uresničena na predpostavki, da je v avtocestnem predoru Karavanke prišlo do trčenja manjšega avtobusa in osebnega vozila. Zaradi nenadnega zaviranja pride do dodatnega trčenja, do naleta treh osebnih vozil. V nesreči je večje število oseb poškodovanih in eno vozilo zagori. V času nesreče sta v predoru ujeti dve koloni vozil (30–50 vozil) in v njih 80–120 oseb.
 
 
Na vaji in pripravah nanjo je posebna pozornost namenjena
 
 
–          vodenju intervencije pri aktiviranih različnih enotah zaščite, reševanja in pomoči s slovenske in avstrijske strani,
–          ukrepanju upravljavca predora in državnih cest, ki mora zagotavljati prevoznost cest in intervencijskih poti za dovoz in odvoz enot za zaščito, reševanje in pomoč in ponesrečencev,
–          tehnikam reševanja in opremi posameznih reševalnih služb, da bodo ustrezno zaščitene,
–          sodelovanju in koordinaciji med reševalnimi službami, enotami za zaščito, reševanje in pomoč, Policijo in upravljavcem predora,
–          izvajanju evakuacije, sprejemu in zdravstveni oskrbi ponesrečencev in tudi psihološki oskrbi rešenih oseb.
 
Pri pripravi vaje smo slovenski organizatorji aktivnosti usklajevali s predstavniki avstrijskega upravljavca predora in avtoceste ASFINAG in predstavniki avstrijskih sil za zaščito, reševanje in pomoč, Policije, Rdečega križa in upravnih organov dežele
Koroške. Vajo vodi Jernej Hudohmet, vodja izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj
 
 
Sodelujoči na vaji:
–          poveljnik in namestnik poveljnika CZ za Gorenjsko in Štab CZ za Gorenjsko v operativni sestavi
–          Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
–          Ministrstvo za notranje zadeve
–          Ministrstvo za notranje zadeve, Policijska uprava Kranj
–          Ministrstvo za zdravje
–          Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
–          Občina Jesenice in Štab CZ občine Jesenice
–          DARS, d. d., in RNC DARS Hrušica
–          Direkcija Republike Slovenije za ceste
–          Gasilsko-reševalna služba Jesenice
–          JZ Gasilsko-reševalna služba Kranj
–          prostovoljne gasilske enote iz občin Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora, Radovljica, Bled in Gorje skladno z regijskim načrtom zaščite in reševanja ob nesreči v predoru Karavanke
–          Osnovno zdravstvo Gorenjske, zdravstveni domovi in službe nujne medicinske pomoči
                   Splošna bolnišnica Jesenice
                   Helikopterska nujna medicinska pomoč
                   Letalska enota Policije
–          Center za socialno delo Jesenice
–          Rdeči križ Slovenije in Območno združenje Rdečega križa Jesenice
–          Služba CZ za psihološko pomoč Republike Slovenije
–          upravljavec avtocest in predorov ASFINAG (Republika Avstrija)
–          LAWZ Celovec
–          gasilske enote Republike Avstrije
–          ekipe Rdečega križa Republike Avstrije
–          upravni organi avstrijske dežele Koroške
–          Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v sodelovanju z drugimi pristojnimi inšpekcijskimi organi

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE