Facebook
Twitter
YouTube

VAJA GROSSGLOCKNER 2013 (9. 9. 2013)

 
 Vaja je bila izvedena v dneh od 23. 8. 2013 od 7. ure do 25. 8. 2013 do 21. ure na območju naselja Špital ob Dravi, na jezerih Wangenitzsee in Kreuzsee.Vaja je bila manjšega obsega, tridnevna, napovedana in kombinirana. Organizirala in izvedena je bila v krovni organizaciji organov avstrijske Dežele Koroške in njenih reševalnih služb, predvsem službe za reševanje na vodi in iz vode. Glavni organizator je bil g. Gerfried Burger, poveljnik Gasilskega okraja Celovec-Dežela.
 
Skupna vaja oziroma urjenje in pridobivanje kondicije pripadnikov ekip za reševanja na vodi in iz vode je plod dobrega čezmejnega sodelovanja, ki se je vzpostavilo skozi projekt evropskega teritorialnega sodelovanja »GOAL – Vodenje in izvajanje intervencij ob čezmejnih nesrečah in nezgodah«. Cilji projekta so oblikovanje skupnih načrtov ukrepanja v primeru čezmejnih nesreč kot so gozdni požari, nesreče v predorih z nevarnimi snovmi in poplave, izvedba skupnih usposabljanj in vaj na obmejnem območju ter priprava memoranduma za nadaljnje skupno sodelovanje.
 
Vaja sodi v okvir priprav na veliko vajo na temo poplav, ki bo v letu 2014 potekala na območju Dežele Koroške.
 
Vaja se je pripravila in izvedla na podlagi predpostavke, da se je na območju avstrijske Dežele Koroške razbesnelo neurje v katerem je v visoko ležečih naseljih prišlo do hudourniških poplav. Ceste so tako poškodovane, da je dostop možen zgolj peš in ponekod pogojno z uporabo terenskih intervencijskih vozil. Urad koroške deželne vlade, Oddelek za varnost je preko LAWZ Celovec na ReCO Kranj naslovil zaprosilo za pomoč Ekipe CZ za reševanje na vodi in iz vode Gorenjske regije, ki naj bi se skupaj z reševalci na vodi in iz vode Koroške prebila do dveh visoko gorsko ležečih naselij in v dveh jezerih poizkusila poiskati več pogrešanih oseb.
 
Cilji vaje so bili predvsem preverjanje:
-    
postopkov aktiviranja in obveščanja,
-    
delovanja osebja Logističnega centra CZ za Gorenjsko pri pripravi opreme, izdajanju in sprejemanju materialno tehničnih sredstev,
-    
izvajanju postopkov pripadnikov ekipe ob pripravi in pregledu opreme, izpolnjevanju ustreznih obrazcev, dnevnika dogodkov, potnih nalogov, javljanja odhoda, prihoda in vmesnega poročanja na ReCO Kranj,
-    
utrjevanju dobrih čezmejnih odnosov med pripadniki reševalnih služb in odgovornimi osebami,
-    
usposobljenosti, opremljenosti in pripravljenosti Ekipe CZ za reševanje na vodi in iz vode Gorenjske regije vključno s transportom moštva in opreme na zahtevno dostopno lokacijo v čezmejnem gorskem območju,
-    
postopkov preverjanja plavalnih sposobnosti,
-    
vaj in postopkov za reševanje na vodi
-    
znanja udeležencev za uporabo opreme
-    
primerljivosti v opremljenosti, usposobljenosti in postopkih z avstrijskimi reševalci
 
Na vaji so sodelovali:
-          Izpostava URSZR Kranj,
-          Poveljnik CZ za Gorenjsko,
-          Ekipa CZ za reševanje na vodi in iz vode Gorenjske regije,
-          Logistični center CZ za Gorenjsko,
-          Regijski center za obveščanje Kranj,
-          Enote reševalcev na vodi in iz vode ter gasilske enote Dežele Koroške.
 
 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE