Facebook
Twitter
YouTube

RAZGLASITEV REZULTATOV XVII. REGIJSKEGA NATEČAJA (6. 5. 2013)

ZA LIKOVNA IN LITERARNA DELA NA TEMO »POTRES« V ŠOLSKEM LETU 2012/2013, dne 26.4.2013

V skladu s Programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2012/2013 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-29/2012-8-DGZR z dne 11. 6. 2012) je Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava URSZR Kranj tudi za šolsko leto 2012/13 razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “POTRES ”.
 
V ta namen smo Gorenjskim vrtcem in osnovnim šolam v mesecu juniju 2012 posredovali razpis natečaja. Razpis je bil posredovan:
-
32 matičnim vrtcem in 81 enotam vrtcev
 
-
34 matičnim OŠ in 38 podružničnim OŠ
 
 
Na razpis se je odzvalo 7 osnovnih šol, 1 osnovna šola s prilagojenim programom in 4 vrtci. Sodelovalo je 207 avtorjev s skupno 142 izdelki.

LIKOVNIH DEL smo prejeli 111 in sicer:
-
v I. kategoriji
40 del
-
v II. kategoriji
40 del
-
v III. kategoriji
11 del
-
v IV. kategoriji
20 del


LITERARNIH IZDELKOV je bilo skupno 31 in sicer:

-
v II. kategoriji
3 dela
-
v III. kategoriji
20 del
-
v IV. kategoriji
8 del

Literarna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Vladimir Pirc, prof. slovenščine in sociologije, Damijana Leban in Marijan Razboršek iz Izpostave URSZR Kranj.
Likovna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Valentin Jernej Slapar, slikar, Martina Dragoš Grims in Urška Pančur iz Izpostave URSZR Kranj.

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov XVII. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šolskem letu 2012/13, na temo “POTRES” je potekala v OŠ Žirovnica.

Pozdravne besede na prireditvi je udeležencem namenila vodja oddelka za izobraževanje in usposabljanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, Olga Andrejek, ki je poudarila pomen varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pomembnost seznanjanja otrok z naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem v smislu preventivnega ravnanja in s tem preprečevanja nesreč ter hkrati pravilnega ukrepanja ob nastalih nesrečah. To je dobra naložba za prihodnost slehernega od nas.
Župan Občine Žirovnica, Leopold Pogačar je predstavil povezanost občine, osnovne šole in vrtca ter poudaril zavedanje, da nam naravne nesreče in druge nesreče grozijo vsak dan. Pozdravne besede nam je namenil tudi vodja Izpostave URSZR Kranj, Jernej Hudohmet.
 
Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo osveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno - reševalne opreme, izvajanja evakuacij iz vrtcev in OŠ, z izvajanem izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v OŠ ipd.).

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 35 mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo Potres.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2012/2013 je bila izbrana Osnova šola ŽIROVNICA, ki je za nagrado prejela igrico Pikec Ježek in gasilko Jež, v izvedbi lutkovnega gledališča FRUFRU. Za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec pri OŠ Jakoba Aljaža, Kranj, ki je za nagrado prejel 5 kock iz pene, potiskanih z različnimi ježki – reševalci in 5 iger SPOMIN.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Predstavitev regijske podelitve (PowerPoint datoteka)