Facebook
Twitter
YouTube

NAČRT VAJ V OBRAMBNEM SISTEMU IN SISTEMU VNDN V LETIH 2013/2014 (4. 2. 2013)

Vlada Republike Slovenije je sprejela Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2013 in 2014, ki je objavljen v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE