Facebook
Twitter
YouTube

NAČRT IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA V ICZR ZA LETO 2013 (4. 2. 2013)

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig za leto 2013.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE