Facebook
Twitter
YouTube

48. SEJA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE ZA GORENJSKO (12.12.2012) (14. 12. 2012)

48. razširjena seja Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko je bila v sredo 12. decembra 2012, v dvorani v Gasilskem domu v Kranju, Bleiweisova cesta 34, Kranj

Seje so se poleg Poveljnika CZ za Gorenjsko in Štaba CZ za Gorenjsko udeležili predstavniki regijskih enot Civilne zaščite Gorenjske, gorenjskih občin in štabov CZ občin, predstavniki gasilskih zvez in poveljstev, gorske, jamarske in podvodne reševalne službe, vodniki reševalnih psov, taborniki, predstavniki Policije in Slovenske vojske, Rdečega križa in drugih organizacij, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na Gorenjskem.

Sejo je vodil novi poveljnik CZ za Gorenjsko, Jernej Hudohmet, ki se je uvodoma zahvalil Francu Nadižarju, bivšemu poveljniku CZ za Gorenjsko za dvajsetletno uspešno delo na področju Civilne zaščite.
 
V nadaljevanju je Jernej Hudohmet sejo vodil po točkah dnevnega reda:
 
• Poročilo o dogodkih na Gorenjskem v letu 2012: na Gorenjskem smo do konca novembra 2012 zabeležili 2101 dogodek za katere se izdeluje poročilo v aplikaciji SPIN. Nekatere večje nesreče v letu 2012 so bile: prometna nesreča z udeležbo tovornega vozila in avtobusom v Škofji Loki, marec 2012, suša pomlad in poletje ter snegolom in poplave v oktobru in novembru 2012. Po še neuradnih podatkih so novembrske poplave v regiji povzročile za okoli 20 milijonov EUR škode.

 • Večje vaje zaščite in reševanja v katerih smo sodelovali v letu 2012:
- čezmejna vaja SOBOTH 2012, na temo velikega gozdnega požara, v dneh od 27. do 28.4. 2012, v Avstriji (Soboth),
- mednarodna vaja IPA CROFLOODS 2012, v času od 21. do 25. maja 2012, na širšem območju Zagreba na Hrvaškem,
- XVII. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK, 26. maja 2012, na Jesenicah,
- občinska terenska vaja »POTRES RIBNO 2012«, 9. junija 2012, v Ribnem pri Bledu,
- čezmejno urjenje enot za reševanje na vodi in iz vode v Avstriji, na jezeru Weissensee, v času od 24. do 25. septembra 2012,
- državna štabna vaja »POTRES 2012«, v času od 25. do 26. oktobra 2012, na lokaciji Izpostave URSZR Kranj in občin MO Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Radovljica in Škofja Loka,
- vaja »PODPORA POTRES 2012«, v krovni organizaciji Slovenske vojske, ki je potekala v času od 4. do 5. oktobra 2012, na Jesenicah,
- občinska vaja »POTRES RADOVLJICA 2012«, izvedena 13. oktobra 2012, v Kamni gorici, občina Radovljica,
- regijska vaja, »BARAŽE BLED 2012«, izvedena 29. novembra 2012, v kraju Bodešče, občina Bled.

• Stanje na področju prenove DOOAA (Dokumentov opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja) občin na Gorenjskem:
Njihov osnovni namen je, na učinkovitejši in občinam prijaznejši način zbirati podatke o organih, enotah, službah, podjetjih in drugih organizacijah ter jih v enotni obliki dati na voljo organom vodenja intervencij ob različnih naravnih in drugih nesrečah v regiji. V letu 2012 so bili dokumenti v celoti vsebinsko prenovljeni upoštevaje poenotenje prilog načrtom zaščite in reševanja na vseh nivojih (država, regije, občine), vsebinsko se bodo obnovili v začetku leta 2013.

 • Nekatere aktualne naloge za leto 2013:
 - čezmejni vaji v predorih Ljubelj in Karavanke,
- na podlagi izkušenj iz preteklih let se bosta delno prenovila regijska načrta zaščite in reševanja ob nesreči v cestnih predorih in množičnih nesrečah na avtocestah,
- prenovili se bodo regijski ukrepi ob razlitju nevarnih snovi,
- skladno z novo državno oceno ogroženosti in načrtom zaščite in reševanja ob pojavu množičnih nalezljivih kužnih bolezni pri živalih se bo pričelo s prenovo ocene in načrta tudi na regijski ravni,
- predlagana je izvedba regijske vaje letalska nesreča,
- XVIII. Regijsko preverjanje ekip prve pomoči,
- intenzivno nadaljevati z nudenjem strokovne pomoči občinam na področju organiziranja enot za zaščito, reševanje in pomoč ter na področju načrtovanja,
- v sodelovanju z Zdravstvenim domom Kranj in Območnim združenjem rdečega križa Kranj ter nekaterimi enotami ZRP bomo izvedli pilotski projekt učinkovitejše uporabe defibrilatorjev z namenom skrajšanja časa od nastanka zdravstvenih težav do pričetka oživljanja in s tem reševanja življenj,
- verifikacija novih meril za kadrovske formacije, opremljanje in usposabljanje portalnih gasilcev, ki zagotavljajo podporo ob nesrečah v daljših predorih,
- skupaj z državo na podlagi izkušenj in analiz velikih nesreč od leta 2007 dalje in štabne vaje POTRES 2012 poskušati prenoviti koncept vodenja velikih intervencij oziroma vodenje ob nesrečah velikega obsega z uvedbo enotnega poročevalskega sistema ter nadgradnjo štabnih sob.
 
Na koncu se je Poveljnik CZ za Gorenjsko vsem prisotnim zahvalil za njihovo požrtvovalno delo v tem letu, še prav posebej tistim, ki se z odpravljanjem posledic nesreč ukvarjajo prostovoljno in jim zaželel mirno ter srečno novo leto 2012 s čim manj nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE