Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD CIVILNE ZAŠČITE 2013 (3. 12. 2012)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2013.


V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-2/2012-1-DGZR, z dne 21. 11. 2012), ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.
 
V skladu s sklepom 17. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 2. 2. 2012, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2013 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave KRANJ je v letu 2013 predvidena podelitev naslednjih priznanj:
·  plaketa Civilne zaščite – 1 x
·  zlati znak Civilne zaščite – 2 x
·  srebrni znak Civilne zaščite – 3 x
·  bronasti znak Civilne zaščite – 7 x
 
Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite posredujte  v:
 
-          papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) na naš naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje, Izpostava KRANJ, Nazorjeva 1, 4000 KRANJ
 
ali
-          elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto:  gp.kr@urszr.si,
 
najkasneje do ponedeljka, 14. januarja 2013.
 
PRILOGA
- razpis
- dopis
- predlog za posameznika
- predlog za organizacijo
- preglednice razpisanih priznanj 2013

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis priznanja URSZR (PDF datoteka)

Dopis Izpostava Kranj (PDF datoteka)

Predlog za posameznika (Word datoteka)

Predlog za organizacijo (Word datoteka)

Preglednice razpisanih priznanj 2013 (PDF datoteka)