Facebook
Twitter
YouTube

XVIII. državno preverjanje (10. 10. 2012)

usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa,

XVIII. državnega preverjanja usposobljenosti ekip PP CZ in RK, ki je bilo izvedeno 6. oktobra 2012 na različnih lokacijah v Ljubljani, se je udeležila tudi ekipa OZ RK Kranj I, kot 1. uvrščena ekipa iz regijskega preverjanja. Ekipo OZ RK Kranj I. sestavljajo Jure, Davor, Miha, Robert, Staš, Neža in Urša. XVII. državno preverjanje ekip PP CZ in RK je potekalo na sedmih delovnih in sedmih prikaznih točkah po starem delu Ljubljane. Tema letošnjega državnega preverjanja je bil POTRES; ekipe so na realistično prikazanih poškodbah na vseh sedmih delovnih točkah pomagali ponesrečencem pri potresu in nujnih bolezenskih stanjih. Med 14. ekipami je ekipa OZ RK KRANJ I. po znanju zasedla 5. mesto, kar je v vseh letih najvišje uvrščena ekipa iz Gorenjske. Letošnja usposabljanja ekip OZ RK Kranj je vodila Ana Koritnik.
 
Ana Koritnik je bila letos prejemnica bronastega znaka CZ.
 
Ana Koritnik je predavateljica OZ RK Kranj že štiri leta. Aktivno sodeluje pri usposabljanjih članov ekip prve pomoči RK in CZ, sodelovala na regijskih in državnih preverjanjih kot vodja prostovoljcev. Z njeno pomočjo so v lanskem letu ustanovili tri ekip prve pomoči OZ RK Kranj. Z ekipami je v stalni navezi in izvaja tudi kontinuirano usposabljanje ekip čez vse leto. Je tudi mentorica Kluba mladih RK Kranj, katerega tretjina članov so člani ekip. Z njeno pomočjo so usposobili prostovoljce za aktivnosti za pomoč ljudem ob nesrečah – nudenje psihosocialne in prve pomoči. Je aktivno sodelovala pri pripravah ekip PP za regijsko tekmovanje in regijsko vajo "RUŠEVINA 2011". Z njeno pomočjo in pod njenim mentorstvom so tudi ob lanskoletni nesreči avtobusa na avtocesti pri Voklem aktivirali ekipo za spremljanje mladih, ki so bili udeleženi v nesreči.
 
Ana Koritnik:
»Zakaj preverjanje? Ekipe prve pomoči se pripravljajo za nudenje pomoči za primer množičnih naravnih in drugih nesreč, kjer zdravstvo ne more več zagotoviti vse oskrbe. Člani ekip niso zdravstveni delavci, ampak mladi prostovoljci, stari od 17-40 let: dijaki, študentje, zaposleni, samski, vezani, dekleta, matere, fantje, očetje..., ki jih druži ena misel - pomagati sočloveku.
 
OZ RK Kranj ima 4 ekipe po 8 članov in vsi so najprej opravili 70 urni tečaj za bolničarje, nato pa sledijo vaje. Preko leta se dobivajo enkrat mesečno, pred preverjanjem znanja pa še nekajkrat dodatno. Letos so se s pomočjo  kranjskih tabornikov odločili za vaje na 3 dnevnem taboru na Štefanji Gori v mesecu septembru. Združili so vaje, druženje in učenje vaščanov in članov PGD Štefanja Gora pri oživljanju z uporabo AED-ja.
 
Če ste pripravljeni nekaj svojega časa nameniti sočloveku, se nam pridružite.«
 
 
 
 
 
Priloga:
- rezultati državnega preverjanja
- slike – usposabljanje ekipe na Štefanji Gori
- slike – državno preverjanje

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Rezultati preverjanja (PDF datoteka)