Facebook
Twitter
YouTube

Vaja "Potres 2012" (8. 10. 2012)

Na državni, regijski in občinski ravni je 25. in 26. septembra v Sloveniji potekal teoretični del vaje Potres 2012, v katerem je sodelovala tudi kranjska izpostava URSZR s štirimi občinami: Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Škofja Loka in Radovljica.

Predpostavka vaje je bila, da je 25. septembra ob 4. uri zjutraj prišlo do potresa v osrednji Sloveniji, ki naj bi v nadžariščnem območju dosegel intenziteto 8. stopnje po EMS. Več sto ljudi naj bi ostalo pod ruševinami, prekinjene so bile komunikacije, oskrba z elektriko in vodo, nekatere ceste pa so bile zaradi ruševin neprevozne. Potres je poškodoval več objektov za zagotavljanje javnih storitev, nekatere gospodarske objekte ter objekte kulturne dediščine.
 
Namen vaje je bil preveriti ustreznost koncepta reševanja in pomoči, dopolnjenega z rešitvami, oblikovanimi na podlagi vaj in spoznanj v zadnjem desetletju, ob potresu z obsežnimi poškodbami v Osrednji Sloveniji s poudarkom na Ljubljani in okolici.
 
Teoretična štabna vaja je na Gorenjskem potekala 25. in 26. septembra 2012 v sejni sobi Izpostave URSZR v Kranju, kjer se je med drugim preverjalo pripravljenost za hitro ugotavljanje posledic potresa, postopke poročanj o posledicah ter postopke usklajevanja delovanja organov vodenja ter uporabe služb, enot in drugih sestavov, ki so določeni z načrti zaščite in reševanja. Delna analiza ob zaključku dvodnevne vaje je izpostavila nekatere nedorečenosti in prednosti sistema, več podrobnosti pa naj bi pokazala končna analiza vaje.
 
V okviru vaje Potres 2012 na območju Gorenjske sicer sledita še terenski vaji »PODPORA POTRES 2012« v prvih dneh oktobra 2012 na območju Jesenic in »POTRES RADOVLJICA« sredi oktobra 2012 na območju Radovljice. V obeh vajah sodeluje tudi Izpostava URSZR Kranj, nekatere regijske enote CZ z nekaterimi člani štaba.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE