Facebook
Twitter
YouTube

Razpis regijskega natečaja (13. 6. 2012)

za likovna in literarna dela na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - POTRES « v šolskem letu 2012/2013

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2012/2013 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-29/2012-1-DGZR z dne 6. 6. 2012) je Uprava RS za zaščito in reševanje  Izpostava KRANJ tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo  »NARAVNE IN DRUGE NESREČE - POTRES« .


V ta namen smo Gorenjskim VVZ in osnovnim šolam v mesecu juniju 2012 (URSZR, št.: 603-29/2012-1-DGZR, z dne 12.6.2012) posredovali razpis natečaja, da ga vključijo v šolski program.
 
Priponka:
- dopis vrtcem in šolam
- razpis
- obrazec za izdelke

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis natečaja (PDF datoteka)

Priloga razpisa (PDF datoteka)

Obrazec za izdelke (Word datoteka)