Facebook
Twitter
YouTube

Posvet strokovnih sodelavcev (13. 6. 2012)

Izpostava URSZR Kranj je dne 12.6.2012 organizirala posvet strokovnih sodelavcev s področja zaščite in reševanja.

Na posvetu so se strokovni delavci gorenjskih občin seznanili z naslednjim:

  1. Načrti zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah (J. Prašiček):
- Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja – informacija o novi uredbi
            - Pregled stanja načrtov ZiR na Gorenjskem
- Regijski načrt ZiR ob jedrski nesreči za Gorenjsko – naloge občin
- Državni načrt ZiR ob množičnem pojavu kužnih bolezni pri živalih – nov
  1. Vaja »POTRES 2012« - informacija o aktivnostih
  2. Organiziranje enot CZ in drugih sil ZRP v občinah – pregled stanja in cilji (D. Leban)
  3. Vloga občinskih in medobčinskih redarstev in inšpektoratov ob nesrečah – mnenje občin
  4. Poročilo Inšpektorata RS za varstvo pred NDN – Izpostava Gorenjska (Pavel Femc)
  5. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
  6. Dokumenti OOAA in prenovljene skupne priloge Načrtov ZiR
  7. Razno

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dokumenti OOAA (PDF datoteka)

Skupne priloge (PDF datoteka)

Načrti ZiR (PDF datoteka)

Organizacija enot CZ (PDF datoteka)

Uredba o varstu pred požarom v naravnem okolju (PDF datoteka)