Facebook
Twitter
YouTube

ZAKLJUČEK XVI. REGIJSKEGA NATEČAJA (28. 5. 2012)

za likovna in literarna dela na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI« v šolskem letu 2011/2012

V skladu s Programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2011/2012 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-58/2011-1-DGZR z dne 3. 6. 2011) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ tudi za šolsko leto 2011/12 razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “Naravne in druge nesreče v moji okolici ”.

V ta namen smo Gorenjskim vrtcem in osnovnim šolam v mesecu juniju 2011 posredovali razpis natečaja. Razpis je bil posredovan:
- 32 matičnim vrtcem in 81 enotam vrtcev in
- 34 matičnim OŠ in 38 podružničnim OŠ.

Na razpis se je odzvalo 9 osnovnih šol ter 2 osnovni šoli s prilagojenim programom in 4 vrtci in sicer 270 avtorjev s skupno 224 izdelki.

LIKOVNIH DEL smo prejeli 195 in sicer:
- v I. kategoriji 31 del,
- v II. kategoriji 30 del,
- v III. kategoriji 105 del in
- v IV. kategoriji 29 del.

LITERARNIH IZDELKOV je bilo skupno 29 in sicer:
- v II. kategoriji 4 del,
- v III. kategoriji 19 del in
- v IV. kategoriji 6 del.
 
Literarna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Vladimir Pirc, prof. slovenščine in sociologije, Damijana Leban in Vilko Knez iz Izpostave URSZR Kranj. Likovna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Valentin Jernej Slapar, slikar, Martina Dragoš Grims in Urška Pančur iz Izpostave URSZR Kranj.

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov XVI. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2010/11, na temo “Naravne in druge nesreče v moji okolici” je potekala v prostorih Kolperna na Stari Savi na Jesenicah, v okviru Dnevov ZiR.

Pozdravne besede na prireditvi je udeležencem namenila vodja oddelka za izobraževanje in usposabljanje v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, Olga Andrejek. ki je poudarila pomen varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pomembnost seznanjanja otrok z naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem v smislu preventivnega ravnanja in s tem preprečevanja nesreč ter hkrati pravilnega ukrepanja ob nastalih nesrečah. To dobra naložba za prihodnost slehernega od nas. Župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger je predstavil povezanost občine in vseh štirih osnovnih šol in vrtcev ter poudaril zavedanje, da nam naravne nesreče grozijo vsak dan.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo osveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno-reševalne opreme, izvajanja evakuacij iz vrtcev in OŠ, z izvajanem izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v OŠ ipd.).

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 45 mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2011/2012 je bila izbrana Osnova šola ŽIROVNICA, ki je za nagrado prejela 10 didaktičnih iger Spomin. Za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec AGATA pri OŠ Poljane, ki je za nagrado prejel 10 kock iz pene, potiskanih z različnimi ježki - reševalci.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.
 
V okviru Dnevov ZiR na Jesenicah so si osnovnošolci lahko v času prireditve ogledali enote in službe, ki nam pomagajo ob različnih nesrečah, kar je tudi bila letošnja tema natečaja:
- Uprava RS za zaščito in reševanje – predstavitev enotne evropske številke za klic v sili 112 – Regijski center za obveščanje Kranj (ReCO Kranj),
- predstavitev enote vodnikov reševalnih psov pri Zvezi društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije,
- predstavitev državne enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
- regijska Tehnično reševalna enota – oddelek za iskanje zasutih v ruševinah - geofonisti
- predstavitev Gorske reševalne službe Jesenice,
- Gasilsko reševalna služba Jesenice (GARS Jesenice) in Gasilska zveza Jesenice (GZ Jesenice)- različni prikazi dela poklicnih gasilcev,
- Območno združenje Rdečega križa (OZ RK Jesenice) je prikazalo delovanje defibrilatorja,
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je prikazal uporabo otroškega sedeža v avtomobilu,
- Policijska postaja Jesenice, Policijska uprava Kranj je imela različne prikazne vaje,
- Slovenska vojska je imela na ogled vozilo Kobra (vozilo za dekontaminacijo in mini laboratorij),
- predstavitev helikopterja,
- PGD Stara Loka – predstavitev gasilskega kombija s prikolico s sanitetnim metarialom za oskrbo v množičnih nesrečah,
- radioamaterji – predstavitev radijskih zvez,
- Skavti – predstavitev rastlin, vozlov, preživetje v naravi,
- in drugi.

Vsem štirim osnovnim šolam na Jesenicah – OŠ Koroška Bela, OŠ Prežihov Voranc, OŠ Tone Čufar in OŠ Poldeta Stražišarja - se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in izvedene kulturne utrinke na prireditvi. Uprava RS za zaščito in reševanje vsakemu učencu podarja vrečko za copate , potiskano z ježkom 112.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Jesenice je za vse osnovne šole na območju občine Jesenice dne 3.4.2012 objavil razpis izobraževalne nagradne igre "Bistro glavo varuje čelada". Na razpis se je prijavila osnovna šola Polde Stražišar na Jesenicah. Otroci so bili za likovne prispevke nagrajeni s praktičnimi nagradami - zaščitnimi kolesarskimi čeladami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zapisnik literana dela (PDF datoteka)

Zapisnik likovna dela (PDF datoteka)