Facebook
Twitter
YouTube

Vaja SOBOTH 2012 (8. 5. 2012)

Vaja »SOBOTH 2012« je bila prva od treh velikih mednarodnih vaj, ki bodo v okviru projekta »Vodenje in izvajanje intervencij ob čezmejnih nesrečah in nezgodah« s kratico GOAL izvedene do leta 2014 (zaključek projekta). Vaje s scenarijem velikega gozdnega požara se je udeležilo preko 600 pripadnikov CZ in gasilskih enot iz avstrijske Koroške in Štajerske ter iz Slovenije, ki je na podlagi Sklepa vlade št. 84300-3/2012/3 z dne 26. 4. 2012 vaji sodelovala s 125 predstavniki in 25 vozili za gašenje gozdnih požarov.

Udeleženci vaje se nahajajo v prilogi.

Vaja »Soboth 2012« je bila izvedena na podlagi predpostavke obsežnega gozdnega požara na širšem območju Sobotha. Avstrijska Dežela Štajerska je 27. 4. 2012 zaprosila za pomoč v gasilskih in drugih enotah avstrijsko Deželo Koroško in Republiko Slovenijo preko pristojnih kontaktnih točk oziroma centrov za obveščanje, ki so na zaprosilo odgovorili skladno s predpisi in ustaljenimi postopki. Republika Slovenija je na prizadeto območje 27. 4. 2012 napotila pripadnike iz štabov CZ Gorenjske in Koroške, Uprave RS za zaščito in reševanje ter podpornega osebja (nastanitvena enota, državna enota za zveze, enota INFO-KOM Gorenjske, služba za podporo delovanja štaba Gorenjske, logistični center Kranj), ki so poskrbele za postavitev baznega tabora za slovenske enote in štabnega mesta in zagotovile delovanje SD radijskih zvez ZARE na širšem območju vaje.

Vzporedno z dogajanjem v baznem taboru je 27. 4. potekala tudi konferenca namenjena visokim gostom iz deželnih uradov avstrijske Koroške in Štajerske, avstrijskega ministrstva za notranje zadeve in prostovoljnih gasilskih zvez. Predstavnik URSZR je na konferenci predstavil slovenski sistem zaščite in reševanja, predstavnik GZS pa delovanje in organiziranost prostovoljnih gasilcev.

28. 4. ob 6.30 uri so se vaji pridružile še gorenjske in koroške gasilske enote, ki so bile napotene na posamezna delovišča na dokaj zahtevnem terenu, kjer so izvajale gašenje požara, iskanje in reševanje pogrešanih oziroma poškodovanih oseb, in oskrbo z vodo. V ta namen so bile gasilske ekipe razporejene v dve mednarodni enoti. Prvi je poveljeval Tomaž Novak, vodja izmene JZ GRS Kranj, drugi pa gasilski predstavnik avstrijske Koroške. Obema poveljnikoma sta pri sporazumevanju pomagala po en predstavnik Dežele Koroške in Štajerske ter Slovenije. Skupno je bilo napeljanih preko 20 km gasilskih cevi v obliki verige za dobavo vode na območje gašenja, transport vode s cisternami pa je potekal iz 16 km oddaljenega Lavamunda. Podporo vodenju je zagotavljalo brezpilotno letalo z običajno in infra kamero, ki sta operativnemu štabu zagotavljali posnetke iz zraka.

Vaja se je zaključila ob 13. uri, sledilo je še večurno pospravljanje in čiščenje opreme ter transport domov.

Po prvih ugotovitvah je bila vaja uspešno izvedena. Medsebojno sodelovanje gasilcev v mešanih enotah je kljub jezikovnim oviram potekalo dobro. Težav zaradi delno različnih taktičnih postopkov ni bilo zaznati, prav tako je bilo uspešno preverjena tudi interoperabilnost pri uporabi opreme. Vodenje, formirano glede na trenutne razmere, je bilo učinkovito, sistem poročanja pa je s pomočjo dvojezičnih častnikov za zvezo in uspešnega delovanja enote CZ za zveze deloval dobro. Slovenski štab, ki je predstavljal vozlišče slovenskih komunikacij, je vzdrževal stalni pregled nad razporeditvijo enot, njihovih nalog in potreb ter delo na terenu usklajeval v skupnem operativnem štabu.

Udeleženci vaje se nahajajo v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Udeženci vaje (Word datoteka)