Facebook
Twitter
YouTube

Regijska slovesnost ob mednarodnem dnevu Civilne zaščite (7. 3. 2012)

Dan Civilne zaščite je priložnost, da poudarimo pomen pripravljenosti na izjemne situacije, ki lahko vsak hip kjerkoli na svetu, na ožjih ali širših območjih, ogrozijo življenja ljudi ter uničijo njihovo imetje.

Štab Civilne zaščite za Gorenjsko je v sodelovanju z Občino Bled organiziral osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu –DNEVU CIVILNE ZAŠČITE, v torek, 6. marca 2012, ob 17. uri, v Informacijskem središču Triglavskega narodnega parka Triglavska roža na Bledu.

Prisotne so nagovorili vodja izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj Jernej Hudohmet, Janez Fajfar, župan občine Bled in Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje.

V kulturnem programu so sodelovali člani Igralske skupine viteza Gašperja Lambergerja in Veteranski pevski zbor Bled.

Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najzaslužnejšim pripadnikom poveljstev in enot Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih in poklicnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Na Gorenjskem je bilo za leto 2011 podeljenih skupaj 37 ZNAKOV CZ, DVE PLAKETI in 1 KIPEC.

Bronasti znak CZ se posameznikom podeljuje za aktivno in požrtvovalno delo na področju prostovoljnega gasilstva in za enkratna požrtvovalna dejanja pri reševanju človeških življenj.
Priznanja je podelil vodja Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj Jernej Hudohmet.

Srebrne znake CZ je podelil Franc Nadižar, poveljnik CZ za Gorenjsko. Srebrni znak se podeli kot priznanje za posebne zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Zlati znak CZ se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja, ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Zlate znake je podelil Branko Dervodel.

Plaketa CZ se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah. Plaketi je podelil Branko Dervodel.

KIPEC CIVILNE ZAŠČITE kot nagrado za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne dosežke pri delu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, je prejel JANEZ BROJAN, dolgoletni gorski reševalec.

Posebne čestitke so namenjene prejemnikom priznanj Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite in reševanja.

Prihodnje leto se bomo zopet srečali v eni od občin na Gorenjskem.

Obrazložitve se nahajajo v priponki, več gradiva se nahaja pri objavi napovedi prireditve.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Obrazložitev GRS (PDF datoteka)

Obrazložitev PGD Begunje (PDF datoteka)

Obrazložitev Janez Brojan (PDF datoteka)