Facebook
Twitter
YouTube

Slovesna podelitev priznanj in nagrad (29. 2. 2012)

ob svetovnem dnevu Civilne zaščite

Svetovni dan Civilne zaščite je priložnost, da poudarimo pomen pripravljenosti na izjemne situacije, ki lahko vsak hip kjerkoli na svetu, na ožjih ali širših območjih, ogrozijo življenja ljudi ter uničijo njihovo imetje.

Ob tej priložnosti organizira Štab Civilne zaščite za Gorenjsko osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost bo v torek, 6. marca 2012, ob 17. uri, v Informacijskem središču Triglavskega narodnega parka, Triglavska roža na Bledu, Ljubljanska cesta 27, 4260 Bled

Govorniki na prireditvi bodo:

- Jernej Hudohmet, vodja Izpostave URSZR Kranj
- Franc Fajfar, župan občine Bled
- Branko Dervodel, namestnik generalnega direktorja Urada RS za zaščito in reševanje

V kulturnem programu bomo poslušali pesmi Veteranskega pevskega zbora in ogledali si bomo nekaj nastopov v srednjeveških kostumih srednjega veka Gledališke skupine viteza Gašperja Lambergarja.

Na slovesnosti bodo podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najzaslužnejšim pripadnikom poveljstev in enot Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih in poklicnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Na Gorenjskem bo za leto 2011 podeljenih skupaj 33 ZNAKOV CZ IN DVE PLAKETI in sicer:

- 23 BRONASTIH ZNAKOV CZ;  eden izmed njih bo podeljen na državni prireditvi ob dnevu CZ na Brdu, dne 1. marca 2012,
- 6 SREBRNIH ZNAKOV CZ,
- 4 ZLATI ZNAKI,
- 2 PLAKETI CZ.

Na državni prireditvi na Brdu pri Kranju 1. marca 2012 so bila podeljena še naslednja priznanja:

- 1 BRONASTI ZNAK CZ,
- 1 SREBRNI ZNAK CZ,
- 2 ZLATA ZNAKA CZ in
- 1 KIPEC CZ


Pregled dobitnikov priznanj in vabilo se nahajata v priponki.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo (PDF datoteka)

Dobitniki priznanj CZ (PDF datoteka)