Facebook
Twitter
YouTube

Štabna vaja IPA-CRO FLOODS 2012 (17. 2. 2012)

Tuhelju pri Zagrebu je bil 14. in 15. februarja 2012 štabni del mednarodne vaje Civilne zaščite IPA – CRO FLOODS 2012.

Vaja je namenjena razvijanju mednarodne pomoči ob velikih naravnih in drugih nesrečah v jugovzhodnem delu Evrope. Predstavniki iz balkanskih držav in Turčije na vaji spoznavajo postopke in orodja, ki jih v civilni zaščiti uporabljajo države članice Evropske unije, predvsem za podporo in usklajevanje mednarodnih reševalnih intervencij.
Cilj dvodnevne štabne vaje je tudi priprava na terensko vajo, ki bo konec maja na Hrvaškem, v okolici Zagreba. Scenarij vaje bo narejen na predpostavki, da osrednjo Hrvaško prizadenejo poplave večjih razsežnosti in zato zaprosi za mednarodno pomoč. Vajo organizira hrvaška Uprava za zaščito in reševanje v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki je vodilna v konzorciju, v katerem sodelujeta tudi nemška zvezna agencija za tehnično reševanje THW in švedska Agencija za zaščito in pripravljenost MSB.
V Tuhelju pri Zagrebu so se vaje udeležili vodje enot in predstavniki nacionalnih služb za zaščito in reševanje iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije in Turčije. Zaradi ekstremnih vremenskih razmer pa so udeležbo odpovedali predstavniki iz Srbije, Črne gore in Kosova.
Vaja je del projekta, ki ga je Uprava RS za zaščito in reševanje dobila na razpisu Evropske unije v okviru instrumenta predpristopne pomoči (IPA – Instrument for preaccession) in je namenjen razvijanju sistemov civilne zaščite v Jugovzhodni Evropi. Projekt je financiran iz sredstev Evropske unije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE