Facebook
Twitter
YouTube

Projekt GOAL (24. 1. 2012)

Dne 20. 1. 2012 je v okviru projekta GOAL v gasilskem domu Gasilsko reševalne službe Kranj potekala delavnica na temo KOMUNIKACIJE. Delavnice so se udeležili predstavniki avstrijske Dežele Koroške in Dežele Štajerske iz Slovenije pa predstavniki Gorenjske in Pomurske regije, Uprave RS za zaščito in reševanje in Gasilsko reševalne službe Kranj.

Delavnico je vodil Jernej Hudohmet, vodja Izpostave URSZR Kranj, ob podpori vseh sodelujočih udeležencev, ki so skozi diskusije ob posameznih predstavitvah spoznavali načine dela druge strani in definirali nekatera področja, ki bi jih veljalo urediti za še učinkovitejše medsebojno povezovanje CORS, ReCO in LAWZ ter enot za zaščito, reševanje in pomoč z obeh strani meje.

Gostitelj delavnice je bil Vojko Artač, direktor Gasilsko reševalne službe Kranj.

Delavnica je potekala po programu:
 
Čas
Tema
Odgovorni
Opombe
Od 10. do 10.30
Predstavitev udeležencev in programa dela
J. Hudohmet
 
Od 10.30 do 11.30
Radijske komunikacije za zaščito in reševanje v Sloveniji
J. Hudohmet
 
B. Tavčar
- radijski sistem ZARE
- država in objemne slovenske regije (Gorenjska, Ljubljanjska, Koroška, Vzhodna Štajerska, Zahodna Štajerska, Prekmurje)
Od 11.30 do 12.00
Telefonske, telefaks, e-poštne komunikacije v čezmejnem sodelovanju
J. Hudohmet
-država
- obmejne slovenske regije
- predlog ureditve komunikacij na nižjih nivojih
Od 12.00 do 13.00
Kosilo
Poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj
 
Od 13.00 do 14.00
Radijske in telefonske komunikacije avstrijske Dežele Koroške
Predstavniki Dežele Koroške
H. Maier
 
Od 14.00 do 15.00
Radijske in telefonske komunikacije avstrijske Dežele Štajerske
Predstavniki Dežele Štajerske
R. Temmel
 
Od 15.00 do 15.20
Odmor za kavo
Poklicni gasilci Gasilsko reševalne službe Kranj
 
Od 15.20 do 16.00
Predstavitev Regijskega centra za obveščanje Kranj-112
R.Skrinjar, J.Hudohmet
 
Od 16.00 do 17.00
Razprava in povzetek
Vsi sodelujoči
-              Pripombe na obrazce za telefonske komunikacije
-              Določitev nalog za naprej

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE