Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD CIVILNE ZAŠČITE 2012 (15. 12. 2011)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2012.

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite (dopis URSZR, št. 094-6/2011-157-DGZR, z dne 30. 11. 2011), ki bodo podeljena praviloma ob svetovnem dnevu Civilne zaščite.

V skladu s sklepom 16. seje komisije za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade Civilne zaščite, ki je bila 4. 2. 2011, ter izrednega sestanka komisije, ki je bil 23.11.2011, bo poveljnik Civilne zaščite RS v letu 2012 podelil skupno 181 priznanj in nagrad Civilne zaščite.
 
Za območje Uprave RS za zaščito in reševanje Izpostave KRANJ je v letu 2012 predvidena podelitev naslednjih priznanj: • plaketa Civilne zaščite – v letu 2012 ni predvidena • zlati znak Civilne zaščite – 3 x • srebrni znak Civilne zaščite – 3 x • bronasti znak Civilne zaščite – 7 x

Predloge kandidatov za priznanja ali nagrade Civilne zaščite v papirni obliki (na obrazcu A in/oz. B) posredujte na naš naslov: Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ, Nazorjeva 1 4000 KRANJ

in v elektronski obliki (v urejevalniku teksta Word) na našo e-pošto: gp.kr@urszr.si, najkasneje do ponedeljka, 9. januarja 2012.

PRILOGA
- razpis
- dopis
- predlog za posameznika
- predlog za organizacijo

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis URSZR (PDF datoteka)

Dopis Izpostave (PDF datoteka)

Predlog-posameznik (Word datoteka)

Predlog-organ (Word datoteka)

Razpisana priznanja (PDF datoteka)