Facebook
Twitter
YouTube

45. SEJA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE ZA GORENJSKO (13. 12. 2011)

45. razširjena seja Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko je bila v sredo 7. oktobra 2010 v dvorani Poslovnih prostorov Arvaj, Britof 25, Kranj.

Seje so se udeležili pripadniki regijskih enot Civilne zaščite Gorenjske (Štab CZ za Gorenjsko, Logistični centra, Oddelka za RKB izvidovanje, Službe za podporo, Ekipe za popolnitev ReCO Kranj, Oddelka za iskanje zasutih v ruševinah, Oddelka za tehnično reševanje, Ekipe za tehnično reševanje, Ekipe za reševanje na vodi in iz vode, Ekipe za odkrivanje, zavarovanje in identifikacijo NUS) in gorenjskih enot Civilne zaščite udeležili predstavniki gorenjskih občin in Štabov CZ občin, predstavniki gasilskih zvez, gorske, jamarske in podvodne reševalne službe, vodniki reševalnih psov, taborniki, predstavniki Policije in Slovenske vojske, Rdečega križa, Uprave RS za zaščito in reševanje in drugih organizacij, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na Gorenjskem.

Sejo je otvoril poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko, Franc Nadižar. Skupaj z vodjem Izpostave URSZR Kranj in namestnikom poveljnika CZ za Gorenjsko Jernejem Hudohmetom sta Nuši Potočnik Virnik predala bronasto priznanje CZ za aktivno delo na področju zaščite in reševanja. Imenovana je članica Štaba CZ občine Radovljica, kjer je aktivna že od leta 1999, kjer vseskozi pokriva področje prve pomoči. Nuša Potočnik Virnik je aktivna pri OZ RK Radovljica že 24 let in kot licenčna predavateljica prve pomoči za tečaje prve pomoči voznikov motornih vozil, bolničarjev enot CZ, prve pomoči na delovnih mestih in sodelovanja na regijskih preverjanjih usposobljenosti ekip PP CZ in RK.
 
Statistično poročilo o dogodkih na Gorenjskem v letu 2011 je predstavil Jernej Hudohmet. Na Gorenjskem smo do konca novembra 2011 zabeležili 2025 dogodkov za katere se izdeluje poročilo v SPIN, skupaj z drugimi dogodki pa pa 9346

Vodja izpostave je predstavil potek in stanje na področju prenove dokumentov OOAA (opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja) občin na Gorenjskem. Njihov namen je, na učinkovitejši način zbirati in uporabljati podatke o organih in organizacijah ob različnih naravnih in drugih nesrečah v regiji.

Vlogo Rdečega križa Slovenije in Območnega združenja rdečega križa Kranj ob nesrečah je predstavila sekretarka OZ RK Kranj, Milka Miklavčič. Navzoči so z zanimanjem sledili predstavitvi Rdečega križa:
- od njihovega nastanka, - temeljnih načel, ki jih poudarja Rdeči križ (Humanost, Nepristranskost, Nevtralnost, Neodvisnost, Prostovoljnost, Enotnost, Univerzalnost),
- organiziranosti RK, - njihovega poslanstva,
- javnih pooblastil (krvodajalstvo, prva pomoč, pripravljenost in ukrepanju ob nesrečah ter služba za iskanje pogrešanih)
- predstavitev humanitarnega programa OZ RK Kranj (humanitarna pomoč družinam in posameznikom, skrb za boljšo kakovost življenja starejših, skrb za mlade in mladostnike, Teden Rdečega križa, mednarodno sodelovanje, skrb za prostovoljce, informiranje javnosti o aktivnostih RK)
- sodelovanje na regijskih vaja zaščite in reševanja.

Jernej Hudohmet je na kratko predstavil:
- XVI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK, ki je potekalo v soboto, 11. junija 2012 v Preddvoru. Istočasno se je še zahvali županu občine Preddvor, ki nam je ob tej priložnosti izkazalo gostoljubnost. Zmagala je ekipa OZ RK Kranj
- Ekipa 1, ki se je tudi udeležila XVII. Državnega preverjanja usposobljenosti ekip PP CZ in RK v Brežicah in osvojila 9. mesto.
- regijska vaja »GORJE 2011«, je bila izvedena 21. maja 2011 na območju občine Gorje. Vaja se je izvedla na podlagi predpostavke, da je pri raziskovanju Gorjanske jame na globini približno 110 m prišlo do nesreče enega jamarja, ki je po drsenju in padcu več metrov utrpel odrgnine, verjetni zlom leve noge (golenice) ter zapestja leve roke. Jamarski kolegi so o nesreči obvestili ReCO Kranj na številko 112, ki je sporočilo posredoval vodji RC JRS Kranj. Ta je sprožil aktiviranje jamarskih reševalcev. Zaradi narave nesreče, terena in poteka intervencije se pojavijo potrebe po angažiranju štaba in enot Civilne zaščite in gasilcev občine Gorje, gorskih reševalcev, zdravstva in drugih enot.
- čezmejna vaja »COOPERATE 2011«,ki je bila izvedena 1. oktobra 2012 v Avstriji s sodelovanjem gorskih reševalnih služb, gasilskih enot, Premogovnika Velenje, Zveze vodnikov reševalnih psov Slovenije in Kinološke zveze Slovenije – SIP+ERP Gorenjska.
- mednarodna vaja IPA Si QUAKE 2011, ki je potekala v Sloveniji od 18. do 23. oktobra 2011. Eno izmed delovišč vaje je bilo izvedeno v Kranju, na območju Stare Save.
- regijska vaja »RUŠEVINA 2011«, ki je potekala 28.. oktobra 2011 na isti lokaciji kot mednarodna vaja IPA SI –QUAKE 2011 in je zahtevala usklajene aktivnosti vseh sodelujočih enot, služb in organov od samega zaznavanje nesreče, obveščanja in aktiviranja, dostopov in prihodov reševalnih enot do območja nesreče, ogleda in ocene situacije, določitve delovnih točk in razporejanja reševalnih ekip, postavitve poveljniškega mesta, sprejemnega mesta, mesta zdravstvene oskrbe in zagotovitve pogojev za izvajanje triaže, organiziranja in izvajanja reševalnih in drugih aktivnosti ter stalnega nadziranja nad izvajanjem varnostnih ukrepov enot za zaščito, reševanje in pomoč.

Ob koncu je vodja izpostave predstavil nekatere aktualne naloge za leto 2012, med katerimi je posebej poudaril različna usposabljanja in urjenja regijskih enot CZ, vajo KARAVANKE 2012 in COOPERATE 2012 ter zaključek natečaja za šole, ki bo skupaj z regijskim preverjanjem usposobljenosti ekip PP CZ in RK in Dnevi ZiR izvedeno na Jesenica, 25. in 26 maja 2012.

Poveljnik CZ za Gorenjsko je vsem prisotnim zaželel mirno ter srečno novo leto 2012 s čim manj nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Predstavitev (PDF datoteka)