Facebook
Twitter
YouTube

Reševanje iz ruševin v središču Kranja (2. 11. 2011)

Kranj, 28. oktober 2011 - Med pripravljalnimi deli za rušenje opuščenega industrijskega kompleksa v centru Kranja je popoldne prišlo do eksplozije v mešalnici barv in posledično do porušitve več objektov. V ruševinah je ostalo zasutih 30 do 40 oseb. Vratar je poklical na 112 in prijavil nesrečo. Regijski center za obveščanje Kranj je aktiviral sile za zaščito, reševanje in pomoč ter pričel z obveščanjem pristojnih organov in odgovornih oseb.

Izhodišče vaje je bilo iskanje in reševanje večjega števila oseb iz porušenih objektov. Rušenje objektov je lahko posledica potresa ali drugih naravnih nesreč, eksplozije, napak v statiki in konstrukciji objektov, neustreznih predelav objektov in podobno, ne smemo zanemariti tudi možnih terorističnih dejanj. Vaja je bila namenjena predvsem urjenju različnih enot za zaščito, reševanje in pomoč, nabiranju izkušenj ob skupnem delovanju različnih enot ob reševanju iz ruševin, urjenju uporabe tehničnih sredstev ob reševanju iz ruševin, vodenju in koordiniranju iskalnih ter reševalnih aktivnostih ob reševanju iz ruševin in podobno. V Kranju se je ponudila možnost izvedbe vaje na objektu »stare Gumice«, oziroma opuščenem industrijskem kompleksu na Gregorčičevi ulici, ki je namenjen rušenju.

Za namen vaje RUŠEVINA 2011 je bila tako izdelana predpostavka, da je med pripravljalnimi deli za rušenje opuščenega industrijskega kompleksa v centru Kranja iz neznanega razloga prišlo do več zaporednih eksplozij in posledično do porušitve več objektov. V ruševinah je ostalo zasutih večje število oseb.

Cilj vaje je bilo preverjanje usposobljenosti, opremljenosti in taktičnih postopkov enot. Hkrati je to priložnost za najvišjo stopno usposabljanja vseh sodelujočih subjektov v organizacijsko in kompleksno čim bolj realnih razmerah, usklajene aktivnosti vseh sodelujočih enot, služb in organov od samega zaznavanja nesreče, obveščanja in aktiviranja, dostopov in prihodov reševalnih enot do območja nesreče, ogleda in ocene situacije, določitve delovnih točk in razporejanja reševalnih ekip, postavitve poveljniškega mesta, sprejemnega mesta, mesta zdravstvene oskrbe in zagotovitve pogojev za izvajanje triaže, organiziranja in izvajanja reševalnih in drugih aktivnosti ter stalnega nadziranja nad izvajanjem varnostnih ukrepov enot za zaščito, reševanje in pomoč (ZRP). Najzahtevnejše aktivnosti v vaji so bile namenjene prav procesom vodenja kompleksne intervencije, medsebojno usklajenemu delovanju enot, poročanju, vodenju ustreznih evidenc in podobno, vključno z oskrbo v nesreči udeleženih oseb. Vaja nudi možnosti za usposabljanje vseh udeleženih v čim bolj realnih pogojih, kot bi se pojavili ob porušitvah objektov tudi na drugih lokacijah.

V vajo Ruševina 2011 je bilo vključenih skoraj 182 reševalcev, pripadnikov prostovoljnih, poklicnih in specializiranih enot civilne zaščite. Po dobrih petih urah in pol so reševalci iz ruševin potegnili 20 mrtvih, 31 preživelih, od tega 7 težje poškodovanih, 18 lažje poškodovanih in 6 nepoškodovanih. Med reševalci ni bilo poškodb.

Jernej Hudohmet
, vodja vaje, vodja Izpostave URSZR Kranj in namestnik poveljnika Civilne zaščite za Gorenjsko je ob zaključku vaje poudaril:

Vajo ocenjujem kot izredno uspešno. Vsi udeleženci, poklicni in prostovoljni, so pokazali visoko stopnjo motiviranosti in pripravljenosti za izvajanje najzahtevnejših aktivnosti ob reševanju v ruševinah. Vsem gre prav posebna zahvala za izkazan trud. Po pričakovanjih se je pokazalo, da so priprave na posredovanje v ruševinah posebnost, ki se je morajo zavedati vse vodilne in operativne strukture na vseh nivojih. Tovrstne vaje so zato zelo pomembne. Upamo, da se bo uresničil še en cilj vaje in to je, vzpodbuditi priprave, skupna urjenja in usposabljanja organov lokalnih skupnosti in njihovih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za organiziran in v naprej načrtovan nastop ob porušitvah večjega števila objektov.
 
Več fotografij o vaji RUŠEVINA 2011 si lahko ogledate na naslednji povezavi:
 
http://maps.google.com/maps/ms?vpsrc=6&ctz=-120&vps=2&ie=UTF8&authuser=0&hl=sl&oe=UTF8&msa=0&msid=201642905215201845689.0004b007c241ae6281c97

Povezava za ogled vaje IPA SI-QUAKE 2011 pa je naslednja:
 
http://maps.google.com/maps/ms?hl=sl&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=204129288660436608588.0004af8f357f15f49853f

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE