Facebook
Twitter
YouTube

Vaja (21. 10. 2011)

V Kranju bo v petek, dne 28. oktobra 2011 potekala enodnevna, napovedana in kombinirana vaja »RUŠEVINA 2011.

Za namen vaje RUŠEVINA 2011 je bila izdelana predpostavka, da je med pripravljalnimi deli za rušenje opuščenega industrijskega kompleksa v centru Kranja iz neznanega razloga prišlo do več zaporednih eksplozij in posledično do porušitve več objektov.

Vaja je namenjena urjenju različnih enot za zaščito, reševanje in pomoč, nabiranju izkušenj ob skupnem delovanju različnih enot ob reševanju iz ruševin, urjenju uporabe tehničnih sredstev ob reševanju iz ruševin, vodenju in koordiniranju iskalnih ter reševalnih aktivnostih ob reševanju iz ruševin, uvajanju mednarodno sprejetih smernic za iskanje in reševanje (INSARAG) v operativno uporabo in podobno.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo (PDF datoteka)