Facebook
Twitter
YouTube

Vaja COOPERATE 2011 (27. 9. 2011)

V soboto, 1. 10. 2011, bo potekala že druga skupna mednarodna vaja sil za zaščito, reševanje in pomoč obmejnih avstrijskih in slovenskih regij s katero povečujemo aktivnosti na podočju čezmejnega sodelovanja med enotami ZRP in upravnimi organi iz Slovenije in avstrijske Dežele Koroške. Enote in štabi se bodo skozi skupno nastopanje na posameznih scenarijih znotraj vaje urili v uporabi različne reševalne tehnike, učile na pozitivnih izkušnjah drugih, pripadniki enot pa se bodo medsebojno spoznavali kar je ob različnih nesrečah, ki zahtevajo ukrepanje enot iz obeh strani meje izrednega pomena.

Vaja bo potekala v več fazah in na različnih lokacijah:

Faza 1: Predor "Lilienbergtunnel" v Velikovcu/Völkermarkt

Faza 2: Grajski hrib v Grebinju/Griffen

Faza 3: Prehod čez železniško progo v Pliberku/Bleiburg

Faza 4: Strmoglavljenje letala v Železni Kapli/Bad Eisenkappel

Faza 5: Obirske kapniške jame v Železni Kapli/Bad Eisenkappel
 
Faza 6: Prometna nesreča v Železni Kapli/Bad Eisenkappel

S slovenske strani na vaji sodelujejo:

• Izpostava URSZR Kranj in Slovenj Gradec

• Gasilsko reševalna služba Kranj

• Koroški gasilski zavod Ravne

• PGD Jezersko, Solčava, Črna, Kotlje, Mežica, Prevalje in Ravne

• Gorska reševalna služba Jezersko, Koroška in Kamnik

• Kinološka zveza Slovenije, enota SIP+ERP1 za Gorenjsko

• Zveza vodnikov reševalnih psov, enota za Gorenjsko
 
• Premogovnik Velenje-enota za zaščite in reševanje ob rudniških nesrečah

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE