Facebook
Twitter
YouTube

Razpis regijskega natečaja (14. 6. 2011)

za likovna in literarna dela na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI « v šolskem letu 2011/2012

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2011/2012 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-58/2011-1-DGZR z dne 3. 6. 2011) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ tudi letos razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI« .

V ta namen smo Gorenjskim VVZ in osnovnim šolam v mesecu juniju 2011 posredovali razpis natečaja, da ga vključijo v šolski program.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (PDF datoteka)

Razpis-priloga Kranj (PDF datoteka)

Obrazec za izdelke (Word datoteka)