Facebook
Twitter
YouTube

XVI. regijsko preverjanje (2. 6. 2011)

usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in rdečega križa v letu 2011

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj in Območno združenje Rdečega križa Kranj sta razpisala XVI. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in rdečega križa v letu 2011. Regijsko preverjanje bo organizirano v sodelovanju z Občino Preddvor.

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa bo izvedeno v soboto, dne 11. junija 2011 in bo potekalo na različnih lokacijah v Preddvoru.

Zbor ekip, pozdravni nagovor ter otvoritev preverjanja z obrazložitvijo preverjanja se bo pričelo ob 8.30, v Gradu Dvor, Dvorski trg, v središču Preddvora. Vse ekipe pričnejo z delom istočasno. Preverjanje bo potekalo v času od 9.00 do 12.00.

Po scenariju se bo na 4 delovnih točkah in na 8 prikaznih točkah zvrstilo 12 ekip prve pomoči in sicer:

1. OZ RK KRANJ – EKIPA 1
2. OZ RK KRANJ – EKIPA 2
3. OZ RK KRANJ – KLUB MLADIH OZ RK KRANJ
4. OBČINA ŠKOFJA LOKA 1
5. OBČINA ŠKOFJA LOKA 2
6. OBČINA TRŽIČ – DGRS TRŽIČ
7. OBČINA ŠENTJERNEJ – izven konkurence
8. OBČINA ŽIROVNICA
9. PGD RADOVLJICA
10. OZ RK RADOVLJICA
11. PGD ZASIP
12. OBČINA JESENICE

Vzporedno s preverjanjem bo na več lokacijah z vključitvijo različnih struktur sistema varstva pred naravnimi in drugim nesrečami potekal Gorenjski dan zaščite in reševanja. Na prikaznih in delovnih točkah se bodo predstavili:
 
- Gorska reševalna služba Kranj,
- Jamarsko reševalna služba – RC Kranj,
- državna enota za odkrivanje, zavarovanje in identifikacijo neeksplodiranih ubojnih sredstev (NUS),
- Regijski center za obveščanje (ReCO) Kranj s predstavitvijo enotne evropske številke za klic v sili 112,
- Klub vodnikov reševalnih psov,
- Vodniki reševalnih psov Kinološke zveze Slovenije - SIP in ERP - Skupina 1 – za območje Gorenjske,
- Podvodna reševalna služba – reševalni center (PRS – RC) Kranj, 
- TRE – enota za reševanje iz vode in na vodi,
- Policijska uprava Kranj - Gasilska zveza (GZ) Kokra in Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Preddvor,
- Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Kranj in Krajevni odbor Rdečega križa (KO RK) Preddvor.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo (PDF datoteka)

Program in potek preverjanja (PDF datoteka)