Facebook
Twitter
YouTube

REŠEVALNA VAJA »GORJE 2011«, dne 21. maja 2011. (23. 5. 2011)

V soboto, 21. maja 2011, je po scenariju vaje pri raziskovanju Gorjanske jame na globini približno 110 m prišlo do nesreče enega jamarja, ki je po drsenju in padcu več metrov utrpel odrgnine, verjetni zlom leve noge (golenice) ter zapestja leve roke.

Ob 6.25 so jamarski kolegi o nesreči obvestili ReCO Kranj na številko 112, ki je sporočilo posredoval vodji RC JRS Kranj. Ta je sprožil aktiviranje jamarskih reševalcev. Rajko Bračič, vodja Jamarsko reševalne službe Slovenije, je po prihodu na kraj formiral vodstvo intervencije in pričel z vodenjem reševalne akcije. Zaradi narave nesreče, terena in poteka intervencije so se pojavile potrebe po angažiranju različnih služb ter sil za zaščito, reševanje in pomoč. Vodja JRS je določil vodjo intervencije ter vodje posameznih ekip za varno reševanje. Za zavarovanje območja z vrvno ograjo se je aktiviralo jamarje – člane jamarskega društva Simon Zima Gorje. Reševalne ekipe so bile napotene na določene odseke v jami, kjer so izvedle potrebne manevre za nemoten in tekoč transport iz jame. Poškodovanca je v jami oskrbela zdravnica-jamarska reševalka ter ga pripravila za izvlek. Ko je bil poškodovanec uspešno izvlečen iz jame z uporabo jamarske žičnice, so ga predali gorskim reševalcem društva GRS Radovljica. Ti so ga varno spuščali po gozdnatem strmem pobočju do ceste, kjer jih je pričakalo vozilo NMP Bled. Vadbene aktivnosti so bile zaključene okoli 14. ure, sledila je še predhodna analiza.

Gasilci GZ Bled –Bohinj, GPO Gorje so poskrbeli za urejanje parkiranja za udeležence in goste vaje, izvajali so občasno zaporo ceste na cesti krnica-Radovna, zagotavljali električno energijo za delo vodstva vaje ter zagotavljali različna materialno tehnična sredstva za nemoten potek vaje.

Štab CZ Občine Gorje je s svojimi člani vodil evidenco, zagotavljal materialno tehnična sredstva za vajo, s svojimi enotami zagotovil postavitev mobilnega repetitorja za zagotavljanje zvez ZARE.

NMP Bled je zagotavljala nujno medicinsko pomoč z enim reševalnim vozilom ter diplomiranim zdravstvenikom-reševalcem in zdravstvenim tehnikom-reševalcem.

Za ogled vaje ob vhodu v jamo, smo se evidentirali pri »štabu« jamarskih reševalcev, od koder smo nadaljevali pot po gozdni stezi po strmem pobočju do vhoda v jamo, kjer so potekale reševalne aktivnosti.

Po končani vaji je bila izvedena analiza poteka vadbenih aktivnosti vseh udeležencev.

Ogleda vaje so se med drugim udeležili Branko Dervodel, namestnik v.d. generalnega direktorja URSZR, Vido Kregar, predsednik Jamarske zveze Slovenije, Peter Torkar župan Občine Gorje. Z vajo je bil izredno zadovoljen tudi Jernej Hudohmet, vodja Izpostave URSZR Kranj, ki si je ogledal vse vadbene aktivnosti izven jame. Vsem sodelujočim vadbencem se je zahvalil za njihovo udeležbo na vaji in za njihov prispevek k dvigovanju nivoja pripravljenosti in usposobljenosti za reševanje ter pokazanega odličnega medsebojnega sodelovanja različnih struktur zaščite in reševanja. Izrekel je pohvalo vsem udeleženim ter jim zaželel srečo pri raziskovanju slovenskega podzemlja ter uspehe pri morebitnih reševalnih akcijah v prihodnje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Predstavitev vaje (PDF datoteka)