Facebook
Twitter
YouTube

REŠEVALNA VAJA »GORJE 2011«, dne 21. maja 2011. (18. 5. 2011)

Z namenom, da se preveri pripravljenost za ukrepanje ob nesreči v jami in krepi sodelovanje Jamarske reševalne službe z drugimi nosilci sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter drugimi silami za zaščito, reševanje in pomoč, bo organizirana izvedba vaje reševanja iz Gorjanske jame ali Šimnovega brezna »GORJE 2011«.

Predpostavka vaje je, da je pri raziskovanju Gorjanske jame na globini približno 110 m prišlo do nesreče enega jamarja, ki je po drsenju in padcu več metrov utrpel odrgnine, verjetni zlom leve noge (golenice) ter zapestja leve roke. Jamarski kolegi so o nesreči obvestili ReCO Kranj na številko 112, ki je sporočilo posredoval vodji RC JRS Kranj. Ta je sprožil aktiviranje jamarskih reševalcev. Zaradi narave nesreče, terena in poteka intervencije se pojavijo potrebe po angažiranju štaba in enot Civilne zaščite in gasilcev občine Gorje, gorskih reševalcev in drugih enot.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Vabilo (PDF datoteka)

Scenarij poteka vaje (PDF datoteka)