Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek XV. regijskega natečaja (14. 4. 2011)

za likovna in literarna dela na temo Naravne in druge nesreče - KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH« v šolskem letu 2010/2011

V skladu s Programom aktivnosti izobraževanja, informiranja in usposabljanja za osebno in vzajemno zaščito za predšolsko in šolsko mladino, za šolsko leto 2010/2011 in razpisom državnega natečaja (URSZR, št. 603-119/2010-1 z dne 16. 6. 2010) je Uprava RS za zaščito in reševanje Izpostava KRANJ tudi za šolsko leto 2010/11 razpisala natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “Naravne in druge nesreče - KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH« ”.

V ta namen smo Gorenjskim vrtcem in osnovnim šolam v mesecu juniju 2010 posredovali razpis natečaja. Razpis je bil posredovan:
- 32 matičnim vrtcem in 81 enotam vrtcev in
- 34 matičnim OŠ in 38 podružničnim OŠ.

Na razpis se je odzvalo 11 osnovnih šol ter 2 osnovni šoli s prilagojenim programom in 11 vrtcev ter eno Prostovoljno gasilsko društvo, in sicer 415 avtorjev s skupno 338 izdelki. Velja pa omeniti, da je na natečaju v predizboru dejansko sodelovalo veliko večje število učencev in otrok, po navedbah mentorjev vsaj trikrat več.

LIKOVNIH DEL smo prejeli 305 in sicer:
- v I. kategoriji 137 del,
- v II. kategoriji 65 del,
- v III. kategoriji 73 del in
- v IV. kategoriji 30 del.

LITERARNIH IZDELKOV je bilo skupno 33 in sicer:
- v II. kategoriji 9 del,
- v III. kategoriji 18 del in
- v IV. kategoriji 6 del.

Literarna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Vladimir Pirc, prof. slovenščine in sociologije, Damijana Leban in Vilko Knez iz Izpostave URSZR Kranj. Likovna dela je ocenila regijska komisija v sestavi: Valentin Jernej Slapar, slikar, Martina Dragoš Grims in Urška Pančur iz Izpostave URSZR Kranj.

Osrednja regijska prireditev ob razglasitvi rezultatov XV. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela v šol. letu 2010/11, na temo “Naravne in druge nesreče – KDO IN KAKO NAM POMAGA OB RAZLIČNIH NESREČAH” je potekala v Osnovni šoli ŽIRI, Jobstova 22, 4226 Žiri.

Pozdravne besede na prireditvi je udeležencem namenil ravnatelj OŠ Žiri Marjan Žakelj. Vodja Izpostave URSZR Kranj, Jernej Hudohmet je poudaril pomen varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, pomembnost seznanjanja otrok z naravnimi in drugimi nesrečami, predvsem v smislu preventivnega ravnanja in s tem preprečevanja nesreč ter hkrati pravilnega ukrepanja ob nastalih nesrečah. To dobra naložba za prihodnost slehernega od nas. Župan Občine Žiri, Janez Žakelj je predstavil povezanost občine in šole ter zavedanje, da nam naravne nesreče grozijo vsak dan, ne glede na uro.

Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo osveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice. Lahko smo priče in seveda obenem zadovoljni, da se naši najmlajši in njihovi vzgojitelji ter učitelji tega problema vse bolj zavedajo. To nam kaže lepo število sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v vsakoletnem natečaju, vse številčnejše sodelovanje v ostalih aktivnostih omenjenega programa (tako preko predstavitev sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, predstavitev zaščitno-reševalne opreme, izvajanja evakuacij iz vrtcev in OŠ, z izvajanem izbirnega predmeta Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v OŠ ipd.).

Veliko delo pri izvedbi natečaja je opravilo 67 mentorjev v vrtcih in šolah, brez katerih ne bi bilo možno ustvariti toliko tako dobrih likovnih in literarnih del na temo Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah.

Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito v šolskem letu 2010/2011 je bila izbrana Osnova šola Žiri, ki je za nagrado prejela 20 knjig za šolsko knjižnico. Za najaktivnejši vrtec je bil izbran Vrtec Kokrica pri podružnični osnovni šoli Kokrica (matična je OŠ Franceta Prešerna Kranj) , ki je za nagrado prejel 10 kock iz pene, potiskanih z različnimi ježki - reševalci.

Vsem nagrajencem najboljših likovnih in literarnih del izbirnega regijskega natečaja ter njihovim mentorjem, še enkrat čestitamo. Prav tako čestitamo najaktivnejši osnovni šoli in najaktivnejšemu vrtcu.

Istočasno se je osnovnim šolam razdelilo plakate »BODITE PRIPRAVLJENI NA NESREČE«, katerih namen je informirati in povabiti učence tretje triade, da se odločijo za izbirni predmet Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Učenci OŠ Žiri so si lahko v času prireditve ogledali enote in službe, ki nam pomagajo ob različnih nesrečah, kar je tudi bila letošnja tema natečaja:
- stojnica - enotna evropska številka za klic v sili 112 in delovanje radijskega sistema zvez ZARE s praktično uporabo radijskih postaj,
- predstavitev državne enote Civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi,
- predstavitev enote vodnikov reševalnih psov pri Zvezi društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije,
- predstavitev opreme in dela Gorske reševalne službe Škofja Loka,
- predstavitev opreme in dela gasilcev Občine Žiri,
- predstavitev dela policije.

Gostiteljici letošnje zaključne prireditve - Osnovni šoli ŽIRI se najlepše zahvaljujemo za gostoljubnost in izvedene kulturne utrinke na prireditvi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Nagrajena dela (PDF datoteka)