Facebook
Twitter
YouTube

Podelitev priznanj ob dnevu Civilne zaščite (9. 3. 2011)

Svetovni dan Civilne zaščite je priložnost, da poudarimo pomen pripravljenosti na izjemne situacije, ki lahko vsak hip kjerkoli na svetu, na ožjih ali širših območjih, ogrozijo življenja ljudi ter uničijo njihovo imetje.

Štab Civilne zaščite za Gorenjsko je organiziral osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – SVETOVNEM DNEVU CIVILNE ZAŠČITE, v ponedeljek, 7. marca 2011, ob 17. uri, v Domu občine Gorenja vas-Poljane.

Uvodoma je prisotne pozdravil vodja izpostave Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj in namestnik poveljnika CZ za Gorenjsko Jernej Hudohmet.

Čestitkam dobitnikom priznanj CZ in pozdravom prisotnim se je pridružil tudi podžupan Občine Gorenja vas-Poljane Tomaž Pintar, ki je nadomeščal zaradi službenih obveznosti zadržanega župana.

Slavnostni govornik je bil Boštjan Tavčar, vodja Sektorja za informatiko in komunikacije na Upravi RS za zaščito in reševanje.

V kulturnem programu so sodelovali člani Kulturnih društev občine Gorenja vas – Poljane z odlomki iz predstave Cvetje v jeseni, ki so na oder izmenoma postavili dva para Janeza in Meto. Enega iz časov Ivana Tavčarja ter drugega iz današnjih dni in tako domiselno prikazali kako se je spremenil odnos med moškim in žensko v tem obdobju.

Na slovesnosti so bila podeljena priznanja in nagrade Civilne zaščite najzaslužnejšim pripadnikom poveljstev in enot Civilne zaščite, pripadnikom prostovoljnih in poklicnih reševalnih enot, služb in sestavov ter drugim posameznikom za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč.

Na Gorenjskem je bilo za leto 2011 podeljenih skupaj 60 ZNAKOV CZ IN ENA PLAKETA in sicer:

51 BRONASTIH ZNAKOV CZ od katerih sta bila dva podeljena na državni slovesnosti na Brdu.
Bronasti znak CZ so prejeli posamezniki, skupine in organizacije, za požrtvovalno in uspešno izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči pa tudi za enkratna hrabra dejanja. Bronasti znak CZ se podeljuje tudi za aktivno in požrtvovalno delo na področju prostovoljnega gasilstva in za enkratna požrtvovalna dejanja pri reševanju človeških življenj.
Priznanja je podelil vodja Izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Kranj Jernej Hudohmet.

Srebrni znaki CZ, ki jih je podelil Franc Nadižar, poveljnik Štaba CZ za Gorenjsko, so bili podeljeni kot priznanje za posebne zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Letos je bilo podeljenih 8 SREBRNIH ZNAKOV CZ .
Prejeli so jih:
Andrej Štremfelj– za dolgoletno delo na področju poklicnega in prostovoljnega gasilstva v MO Kranj in občini Škofja Loka ter za podporo in pomoč pri uvajanju novih tehnik reševanja in znanja uporabe nove opreme.
Nikolaj Simič– je kot nekdanji direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije in generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, zelo pripomogel pri zakonodajni ureditvi in uveljavitvi številke za klic v sili 112 v Republiki Sloveniji. Še posebej je bila poudarjena njegova pomoč pri normativni ureditvi tekstovnih in video klicev v sili na 112 v noveli Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKOM-B, še zlasti namenjenih gluhim in naglušnim.
Jože Derlink– Je član Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Sava Kranj, predsednik Gasilske zveze MO Kranj in član UO GZS. Srebrni znak CZ je prejel za večletno uspešno delovanje v Prostovoljnem industrijskem društvu Sava in za dolgoletno delo predsednika GZ MO Kranj.
PGD Godešič– društvo praznuje 100 letnica delovanja.
PGD Jezersko– društvo praznuje 100 letnica delovanja.
PGD Kupljenik– društvo praznuje 100 letnica delovanja.
PGD Stara Fužina– društvo praznuje 100 letnica delovanja
PGD Srednja vas v Bohinju– društvo praznuje 110 letnica delovanja.

ZLATI ZNAK CZ, ki se podeljuje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja, ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je podelil Boštjan Tavčar.
Zlati znak Civilne zaščite je prejel Petrovič Branislav. Predlagatelj je bil župan Tomaž Tom Mencinger in Občina Jesenice. Branislav Petrović je dolgoletno uspešno opravljal funkcijo poveljnika civilne zaščite občine Jesenice. S tem je prispeval pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti in pripravljenosti Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, ki je pomembno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, za hrabra dejanja ter druge izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

PLAKETA se podeljuje za življenjsko delo, posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanja okolja ob naravnih in drugih nesrečah.
Na Gorenjskem je letos prejel plaketo Vojko Milivoj Artač, ki mu je bila podeljena na državni prireditvi ob svetovnem dnevu Civilne zaščite na Brdu pri Kranju, dne 28.2.2011. Plaketo je prejel za nesebično, požrtvovalno in dolgoletno delo na področju ZRP. Zadnjih 6 let je kot direktor Javnega zavoda gasilsko reševalne službe (JZ GRS) Kranj s svojim odnosom do dela in nalog s področja ZRP dajal pozitiven vzgled vsem mlajšim sodelavcem, ki stopajo na pot poklicnega gasilstva ter dela na področju ZRP. Aktivno je sodeloval v izobraževalnih aktivnostih JZ GRS Kranj, podpori in pomoči pri uvajanju novih tehnik reševanja in znanja uporabe nove opreme. Prav tako je bil aktiven pri sodelovanju z ostalimi enotami ZRP.

Dobitniki priznanj in ostali vabljenci so si lahko ogledali tudi manjšo razstavo likovnih in literarnih del, ki je rezultat dela mladih ustvarjalcev iz gorenjskih osnovnih šol in vrtcev. Dela so nastala v sklopu regijskega natečaja, katerega nosilna tema je vsako leto ena od naravnih in drugih nesreč. V tem letu je natečaj potekal na temo »Kdo in kako nam pomaga ob različnih nesrečah«.

Vsem nagrajencem še enkrat iskrene čestitke, vsem ostalim pa hvala za udeležbo.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE