Facebook
Twitter
YouTube

Temeljno usposabljanje vodij intervencij gorenjskih enot CZ (28. 1. 2011)

V dneh od 25. do 27. 1. 2011 se je v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu 28 vodij in namestnikov vodij oddelkov, ekip in služb regijskih enot Civilne zaščite Gorenjske udeležilo temeljnega usposabljanja za vodenje intervencij

Namen usposabljanja je bilo udeležence seznaniti z osnovami vodenja intervencij v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč, ko je izvajanje aktivnosti zaščite, reševanja in pomoči vključenih večje število sil za zaščito, reševanje in pomoč, Slovenska vojska, policija in zdravstvena služba. Usposabljanje je bilo prvo v nizu programov, s katerimi se postopoma dograjuje usposobljenost za vodenje intervencij.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE