Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD CIVILNE ZAŠČITE (27. 12. 2010)

V skladu s 13. členom uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje objavila RAZPIS za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite.

Predloge za izbiro kandidatov za priznanja in nagrade pošljite na priloženih obrazcih, na Izpostavo URSZR Kranj, Nazorjeva 1, 4000 Kranj, najkasneje do 9. januarja 2011.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dopis Izpostave (PDF datoteka)

Dopis URSZR (PDF datoteka)

Predlog posameznik (Word datoteka)

Predlog organizacije, ... (Word datoteka)