Facebook
Twitter
YouTube

43. SEJA ŠTABA CIVILNE ZAŠČITE ZA GORENJSKO (9. 12. 2010)

43. razširjena seja Štaba Civilne zaščite za Gorenjsko je bila v sredo 8. oktobra 2010 v dvorani gasilskega doma na Bleiweisovi cesti 34, Kranj.

Seje so se poleg članov Štaba CZ za Gorenjsko in gorenjskih enot Civilne zaščite udeležili predstavniki gorenjskih občin in Štabov CZ občin, predstavniki gasilskih zvez, gorske, jamarske in podvodne reševalne službe, vodniki reševalnih psov, taborniki, predstavniki Policije in Slovenske vojske, Rdečega križa, Uprave RS za zaščito in reševanje in drugih organizacij, ki delujejo na področju zaščite, reševanja in pomoči na Gorenjskem.
Sejo je otvoril poveljnik Civilne zaščite za Gorenjsko, Franc Nadižar. Skupaj z vodjem Izpostave URSZR Kranj in namestnikom poveljnika CZ za Gorenjsko Jernejem Hudohmetom sta Bojanu Kodru, dolgoletnemu vodji izmene JZ GRS Kranj, predala priznanje CZ, ki mu je bilo podeljeno za zasluge ob odhodu v pokoj.
Statistično poročilo o dogodkih na Gorenjskem v letu 2010 je predstavil Jernej Hudohmet. Na Gorenjskem smo do konca novembra 2010 zabeležili 5431 dogodkov za katere se izdeluje poročilo v SPIN, skupaj z drugimi dogodki pa preko 9000.
Aktivnosti Ljubljanske regije ob poplavah v času od 17. do 27. septembra 2010 je predstavila Elza Majcen, vodja Izpostave URSZR Ljubljana. V tem času je bila najbolj ogrožena ljubljanska regija. Pomoč prizadetim so zagotavljali tudi gorenjski prostovoljni in poklicni gasilci, člani reševalnih postaj podvodne reševalne službe iz Kranja in Bleda ter pripadniki gorenjske regijske enote CZ za reševanje na vodi in iz vode, ki so teden dni delovali na območju občine Dobrepolje.
Namestnica vodje ReCO Kranj, Janja Lukman, je predstavila potek in stanje na področju prenove dokumentov OOAA (opazovanja, obveščanja, aktiviranja in alarmiranja) občin na Gorenjskem. Njihov namen je, na učinkovitejši način zbirati in uporabljati podatke o organih in organizacijah ob različnih naravnih in drugih nesrečah v regiji.
Jernej Hudohmet je na kratko predstavil zaključke analize regijske vaje »BOHINJ 2010«, ki je potekala 25. septembra 2010 na bohinjskem jezeru v kateri je sodelovalo 260 oseb. Poročilo z ugotovitvami in predlogi za izboljšanje priprav se posreduje tudi Štabu Civilne zaščite RS in Upravi RS za zaščito in reševanje. Predstavil je še potek meddržavne vaje »COOPERATE 2010«, ki je potekala dne 2.10.2010 v sodelovanju z Republiko Avstrijo oziroma Deželo Koroško. Vaje se je udeležilo 50 oseb iz gorenjskih enot za zaščito, reševanje in pomoč. Napovedal je še nekatere ključne naloge za leto 2011 med katerimi je zaključek projekta dokumentov OOAA, nadaljevanje projekta Štabna soba, aktivnosti na področju načrtovanja za primer nesreče zrakoplova, nesreče na avtocestah in v predorih, nekaterih regijskih vaj zaščite in reševanja, možnih aktivnostih v okviru projekta IPA in drugo.
Ob koncu razširjene seje Štaba CZ za Gorenjsko je prisotne nagovoril še Darko But, vodja Sektorja za načrtovanje, operativo in ocenjevanje škode na Upravi RS za zaščito in reševanje. Med drugim je poudaril otežene pogoje za delo zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev na področju zaščite in reševanja in aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem višjega nivoja varnosti v cestnem predoru Ljubelj.
Poveljnik CZ za Gorenjsko je vsem prisotnim zaželel mirno ter srečno novo leto 2011 s čim manj nesrečami.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE