Facebook
Twitter
YouTube

Vaja reševanja iz jame pri Svetih treh kraljih (18. 10. 2010)

V soboto, 16. 10. 2010, je v jami pri Sv. treh kraljih nad Žirmi potekala reševalna vaja z namenom urjenja postopkov ob nesreči v jami. Vajo je organiziral RC JRS Kranj, aktivno pa se je vaje udeležilo sedemnajst jamarskih reševalcev in pripravnikov iz reševalnih centrov Jamarske reševalne službe iz Kranja, Velenja in Novega Mesta. Zamisel vaje je predvidevala, da se je v jami pri Sv. treh kraljih, na globini -70 m oziroma dolžini 800m od vhoda težje poškodovala ena oseba. Sprožena je bila reševalna akcija.

Zbor jamarskih reševalcev je bil ob 7.30 uri v Žireh. Sledil je transport do vhoda v jamo in opremljanje jamarskih reševalcev z osebno in skupno jamarsko in reševalno opremo. Anton Fojkar, vodja RC JRS Kranj, je v vlogi vodje vaje iz prispelih jamarskih reševalcev formiral reševalne skupine in jih zadolžil s posameznimi konkretnimi nalogami. Določeni so bili vodje skupin, postopki vodenja evidence ob vstopu in izstopu iz jame ter taktika reševanja. Po vstopu v jamo so reševalne skupine opremile posamezne sektorje jame z jamarsko žičnico ter tako izvedle priprave na reševanje. Ponesrečenki so v jami nudili ustrezno prvo pomoč, jo imobilizirali in pripravili na zahteven transport z nosili iz jame. Sam transport, ki je v jamarskih reševalni akcijah eden najzahtevnejših tehničnih postopkov, je uspešno potekal in v poldrugi uri so bila nosila s ponesrečenko že pri izhodu iz jame. Sledilo je še razopremljanje jame in povrnitev v prejšnje stanje ter pregled in spravilo opreme. S tem so bile vadbene aktivnosti zaključene.

 Po krajši pavzi je bila izvedena analiza poteka vadbenih aktivnosti, kjer je glavno besedo prevzel Rajko Bračič, vodja Jamarske reševalne službe Slovenije, ki je v vaji sodeloval kot opazovalec-ocenjevalec. S potekom vaje je bil zadovoljen, z namenom nadgrajevanja znanja jamarskih reševalcev, njihove varnosti in varnosti ponesrečencev pa je podal več konkretnih pripomb in predlogov na izvedbo posameznih postopkov reševanja. Vido Kregar, predsednik Jamarske zveze Slovenije, se je vsem sodelujočim vadbencem zahvalil za njihovo udeležbo na vaji in za njihov prispevek k dvigovanju nivoja pripravljenosti in usposobljenosti za reševanje iz jam. Z vajo je bil izredno zadovoljen tudi Jernej Hudohmet, vodja Izpostave URSZR Kranj, ki si je kot gost ogledal vse vadbene aktivnosti v in izven jame. Izrekel je pohvalo vsem udeleženim ter jim zaželel srečo pri raziskovanju slovenskega podzemlja ter uspehe pri morebitnih reševalnih akcijah v prihodnje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE