Facebook
Twitter
YouTube

XVI. državno preverjanje (13. 10. 2010)

usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, 9. 10. 2010, Murska Sobota

Gorenjsko regijo je na Državnem preverjanju usposoblejnosti ekip prve pomoči zastopala ekipa prve pomoči Civilne zaščite MO Kranj, ki je pokazala največ znanja na regijskem izbirnem preverjanju, dne 5. junija 2010 v Radovljici.

Ekipe prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa so v Murski Soboti na sedmih realistično prikazanih delovnih točkah preizkusile svoje znanje in usposobljenost. Največ znanja so pokazali člani ekipe prve pomoči MO Ptuj 2, ki bodo zastopali Slovenijo na evropskem festivalu prve pomoči prihodnje leto.

Jernej Hudohmet, vodja Izpostave URSZR Kranj, se ob tej priložnosti zahvaljuje članicam ekipe MO Kranj za njihovo dolgoletno požrtvovalno delo in doprinos pri širjenju znanja iz področja nudenja prve pomoči.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Zgodovina ekipe (PDF datoteka)