Facebook
Twitter
YouTube

Vaja COOPERATE 2010 (30. 9. 2010)

V soboto, 2. 10. 2010, bo potekala skupna mednarodna vaja sil za zaščito, reševanje in pomoč obmejnih avstrijskih in slovenskih regij – okraja Celovec (dežela Koroška) in Gorenjske. Vaja bo potekala v več fazah in na različnih lokacijah:

V soboto, 2. 10. 2010, bo potekala skupna mednarodna vaja sil za zaščito, reševanje in pomoč obmejnih avstrijskih in slovenskih regij – okraja Celovec (dežela Koroška) in Gorenjske. Vaja bo potekala v več fazah in na različnih lokacijah:

• Faza 1/A: prometna nesreča – ljubeljski predor / pričetek vaje pribl. ob 06.30

• Faza 1/B: Potapljaška akcija – pristanišče Hollenburg/Humberk / pričetek vaje pribl. ob 06.30

• Faza 2: reševanje vozila ter poškodovanih oseb na neprehodnem terenu in iskalna akcija – iskanje pogrešanih oseb / pričetek vaje pribl. ob 09.00

• Faza 3: gozdni požar – Bodental/Poden – pričetek vaje pribl. ob 13.45

• Faza 4: skladišče propana Feistritz im Rosental/Bistrica v Rožu – pričetek vaje pribl. ob 15.30

S slovenske strani na vaji sodelujejo:
• Izpostava URSZR Kranj
• Gasilsko reševalna služba Kranj
• Gasilske enote Gasilske zveze Tržič
• Gorska reševalna služba Tržič
• Kinološka zveza Slovenije, enota SIP+ERP za Gorenjsko
• Zveza vodnikov reševalnih psov, enota za Gorenjsko
• Državna enota CZ za zveze
 
Eden glavnih namenov vaje je vzpodbujenje čezmejnega sodelovanja in skupnega urjenja organov in enot, ki delujejo na obeh straneh državne meje. Nesreče namreč meja ne poznajo, učinki nesreče, ki prizadene eno državo, se lahko hitro prenesejo na območje sosednje države. Zato je medsebojno poznavanje načinov in metod dela, opreme in sredstev, pristojnosti in odgovornosti izredno pomembno za pravočasno, usklajeno in učinkovito posredovanje ob nesrečah. Vaja COOPERATE 2010 naj bi po pričakovanjih organizatorjev pripomogla prav k temu.

Zbor za sodelujoče in goste je ob 6.00 uri na vojaškem poligonu v Glinjah / Glainach na avstrijskem Koroškem.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE