Facebook
Twitter
YouTube

LETNI POSVET (24. 11. 2009)

strokovnih sodelavcev iz področja zaščite in reševanja na Gorenjskem.

Letni posvet strokovnih sodelavcev s področja zaščite in reševanja na Gorenjskem je bil v sredo 18. novembra v veliki sejni sobi JZ GRS Kranj na Bleiweisovi cesti.

Poleg strokovnih sodelavcev gorenjskih občin sta bila na posvet vabljena še vodja Izpostave IRSVNDN-Izpostava Gorenjska in predstavnik URSZR Ljubljana.

Dnevni red je bil naslednji:

1. Inšpekcijski nadzori po občinah
2. Informacija o delu ReCO Kranj
3. Novosti na področju predpisov s področja ZiR
4. Reorganizacija enot Civilne zaščte
5. Načrtovanje-izdelava ocen ogroženosti in načrtov ZiR
6. Državne rezerve-predstavitev Logističnega centra CZ za Gorenjsko
7. Izobraževanje in usposabljanje
8. Razno

Udeležba  je bila odlična saj se je od 18 vabljenih posveta udečležilo 15 strokovnih sodelavcev.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE